บรรยากาศการรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นวันที่ 2 ซึ่งทาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดสถานที่รายงานตัวที่อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า โดย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ เดินทางมาเป็นคนแรก

     จากนั้น สมาชิกทยอยมารายงานตัว เช่น นายพรเพชร วิชิตชลชัย, พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ,นายวันชัย สอนศิริ, นายเสรี สุวรรณภานนท์ พล.อ.นพดล อินทรปัญญา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ  เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 2 มีสมาชิกเข้ารายงานตัว จำนวน 109 คน  และเมื่อรวมกับวันแรก ( 14 พ.ค) ที่รายงานตัวไปแล้ว 4 คน รวม 2 วัน รายงานตัวแล้วทั้งสิ้น 113 คน

     ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จะเปิดรับรายงานตัวส.ว. จนถึงวันที่ 17 พ.ค.นี้ ในเวลา 08.30 - 16.30 น