ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเวลา 04.00น.ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 พระกิตติศักดิ์  กิตติสิริ อายุ 22ปี พรรษา 2 พระนิสิตสาขาการสื่อสารใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งพึ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้เดินทางเท้ากลับบ้านเกิดที่ ต.แม่ขะจาน อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ตามปณิธานที่เคยได้คำสัตย์กับตัวเองไว้ว่า ถ้าจบการศึกษาเมื่อไหร่จะเดินธรรมยาตราเทิดพระเกียรติฯ เพื่อกลับบ้านเกิด โดยการเดินทางในครังนี้มีเพื่อนและศรัทธาญาติโยมจากวัดแม่ห่าง เดินทางให้กำลังใจตลาดเส้นทางสาย พะเยา-เชียงใหม่ ช่วงพะเยาแม่ขะจาน เป็นระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            พระกิตติศักดิ์ ขณะที่ครองสมณเพศ ได้ทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์ชุมชน ช่อง “ สามเณรชาแนล “ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้เรื่องการทำสื่อ เพื่อนำกลับมารับใช้สังคม จนกระทั่งได้รับทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ให้เข้าเรียนร่วมกับนิสิตฆราวาสและสำเร็จการศึกษาตามที่หวัง   

 

 

 

 

 

 

            พระอธิการสมชาติ ฐิติปญฺโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา ,เจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า พระกิตติศักดิ์ เป็นพระที่มีมีความขยันหมั่นเรียนรู้ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆจะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษ  ได้เริ่มเข้ามาทำสามเณรชาแนลซึ่งเป็นโทรทัศน์ชุมชนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมุ่งมั่นที่จะเรียนต่อทางด้านการสื่อสาร จนกระทั่งสามารถสอบเพื่อรับทุนพระราชทานฯและเรียนจบหลักสูตรตามที่หวัง ในฐานะคนเป็นครูบาอาจารย์ก็ยินดีและชื่นชมกับลูกศิษย์ที่ได้เรียนและจบตามที่หวังทุกประการ ท่ามกลางความดีของของครอบครัวและญาติโยมที่รอพระกิตติศักดิ์กลับมาพัฒนาบ้านเกิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            พระอธิการสมชาติ กล่าวต่อไปว่า ในเบื้องต้นพระกิตติศักดิ์ ตั้งใจจะกลับมาเป็นครูสอนเรื่องการสื่อสารใหม่ ให้กับพระสงฆ์ สามเณร ที่โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา เพื่อตอบแทนพระคุณสำนักเรียนเดิม ตอบแทนแผ่นดินถิ่นเกิดและจะพัฒนาสามเณรชาแนลให้ดียิ่งๆขึ้นเป็นและที่สำคัญเป็นการทำงานเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ให้เข้าเรียนร่วมกับนิสิตฆราวาสและสำเร็จการศึกษาตามที่หวัง

 

 

 

(นพพร / พะเยา) เครดิต : ภาพพระอธิการสมชาติ ฐิติปญฺโญ สามเณรชาแนล