1 พฤษาภาคม 562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้กกต.พิจารณาระงับสิทธิ์สมัครของพรรคพลังประชารัฐทุกเขตทั่วประเทศ  

 

และขอให้สั่งเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครจากพรรคพปชร.ชนะการเลือกตั้ง เนื่องจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน( อสม. ) กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ จาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท โดยนำงบกลาง 4,000 ล้านบาท มาจ่าย ซึ่งปกติงบกลางจะนำมาใช้จ่ายได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนเท่านั้นแต่ครม.กลับนำมาอนุมัติจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชี อสม.ทุกรายก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่วัน

 

จึงถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าการที่ครม. ได้อนุมัติเงินเพิ่มแก่ อสม. ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการเพื่อเป็นคุณแก่พรรคพปชร. อันเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 78 และมาตรา 149 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 จึงขอให้กกต.รับกรณีดังกล่าวไว้สอบสวน โดยพรรคเพื่อไทยจะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ และในวันที่ 7 พ.ค. ก็จะมาทวงถามความคืบหน้าจากกกต.อีกครั้ง