วันที่ 4 เม.ย.62 - พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวภายหลังการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หยุดยาว ซึ่งประชาชนจะเดินทางกลับบ้านเฉลิมฉลองเทศกาลและเป็นช่วงที่มีการเตรียมงานสำคัญของประเทศ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)ได้มอบหมายให้ นขต.ทบ.ดำเนินการในเรื่องของการดูแลประชาชนตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวก เหมือนที่ผ่านมาโดยร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้กองทัพบกเตรียมไว้ 450 กว่าจุดเป็นการทำงานร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชนบริการตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. อำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทาง อาหารน้ำดื่ม อุปกรณ์ช่าง การปฐมพยาบาลการแจ้งเหตุและมาตรการวินัยทางจราจรควบคุมการดูแลสถานที่ต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีความสุข นอกจากนี้ มาตรการเมาแล้วขับจับยึดรถ ก็ยังคงดำเนินการอยู่เช่นปีที่แล้ว.