จากกรณีที่ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงมติคณะรัฐมนตรี เตรียมขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อขจัดปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้น เพื่อคุ้มครองดูแลสัตว์ และดูแลสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ เจ้าของต้องดูแลสัตว์ไม่ปล่อยให้ก่อความรำคาญต่อผู้อื่น จึงต้องนำไปขึ้นทะเบียนนั้น 

 

 

ล่าสุด มีประกาศด่วนจากกรมปศุสัตว์ เพื่อระงับความตื่นตระหนกของประชาชนคนรักสัตว์ ซึ่งมติดังกล่าว เป็นเพียงร่าง พรบ. เพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้น และเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับ หน่วยงานซึ่งจะมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงซึ่งหมายถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมปศุสัตว์ขอเรียนว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นเพียงร่างกฏหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก 3 วาระ

อย่างไรก็ตามยังมีบทบัญญัติบางประการเช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำตัสัตว์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวน ร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ : WATCHDOG THAILAND , ปศุสัตว์ก้าวหน้า