20 สิงหาคม 2561 จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศเมียนมา ในพื้นที่รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง และบริเวณเมืองพะโค รวมทั้งพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ส่งผลให้ตลาดค้าโค กระบือ ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่อนข้างซบเซา  

 

             ทั้งนี้เนื่องจากมีโค กระบือ เข้ามาน้อยมาก เช่น ตลาดนัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายโค กระบือ ที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่สอด เคยมีโค กระบือ จำนวนมาก กลับชบเซาลง 

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

             ขณะเดียวกัน ทำให้โค กระบือ มีราคาสูงขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงใกล้วันอีดิ้ลอัฎฮา ของชาวมุสลิม ที่ต้องการซื้อโค กระบือ ไปเชือด เพื่อทำบุญจำนวนมาก เช่นเดียวกับ ความต้องการของพ่อค้าจีนที่มีออเดอร์ สั่งซื้อโคมาจากประเทศจีน โดยนำส่งไปด้านจังหวัดเชียงราย