royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวด่วน

"มาตรการฉุกเฉิน"ลดความเสี่ยงเขื่อนวิบัติ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 - 20:09 น.
รับมือน้ำท่วม,น้ำท่วม
Shares :
เปิดอ่าน 674 ครั้ง

"สมเกียรติ"เรียกทุกหน่วยงานน้ำ ทำแผนรับมือผลกระทบจากระบายน้ำเขื่อน เร่งวางมาตรการฉุกเฉินลดความเสี่ยงกรณีเขื่อนวิบัติ

 

          4 สิงหาคม 2561  "สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.)"เรียกทุกหน่วยงานน้ำ ทำแผนรับมือผลกระทบจากระบายน้ำเขื่อน เร่งวางมาตรการฉุกเฉินลดความเสี่ยงกรณีเขื่อนวิบัติ

 

 

           นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 6 ส.ค.เวลา 09.00 น. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน  โดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์แนวโน้มและผลการดำเนินการตามข้อสั่งการโดยมี กลุ่มคาดการณ์ ประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 

          กลุ่มบริหารจัดการน้ำ โดย กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเผชิญเหตุ/ฟื้นฟู/สนับสนุน โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองบัญชาการกองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพบก พร้อมรับรายงานผลกระทบจากสถานการณ์น้ำหลากโดย หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


          ทั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแผนการระบายน้ำ และเร่งระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำ กรณีอ่างที่มีปริมาณน้ำมากกว่าเกณฑ์ควบคุมสูงสุด  Upper rule curve พร้อมการคาดการณ์โอกาสที่ปริมาณน้ำในอ่างเกินเกณฑ์ upper rule curve โดยกรมชลฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมทรัพยากรน้ำ (กฟผ,ชป,ทน)   มาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยและมาตรการลดความเสี่ยงจากการระบายน้ำฉุกเฉินของอ่างเก็บน้ำและกรณีเขื่อนวิบัติ  โดยหน่วยงานต่างๆและเสนอแผนช่วยเหลือ/เยียวยาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติจากเขื่อนวิบัติ

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ