คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เดินหน้า"ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์"

17 มีนาคม 2563 - 04:36 น.
กรมส่งเสริมสหกรณ์,ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 76 ครั้ง

เดินหน้า"ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์"ตั้งเป้าเปิด 98 แห่งทั่วไทยปี2563


            นับเป็นอีกก้าวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการเตรียมผลักดันสหกรณ์เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ภายใต้ร้านค้าทีี่ชื่อว่า "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์" หลังจากได้นำผลผลิตการเกษตร สินค้าปลอดภัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์สหกรณ์ มาจัดแสดง ณ บริเวณหน้าตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา 

     


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมกล่าวชื่นชมกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ริเริ่มพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่างๆ เช่น ข้าวสาร นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ อาหารแปรรูป และเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น และผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

            ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการนำร่องเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก ณ ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามแนวคิด “สด สะอาด ปลอดภัย” Fresh From Farm by Co-op สดจากฟาร์มถึงมือคุณ เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต ให้มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการ รวบรวม แปรรูป พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเชื่อมโยงไปสู่ผู้บริโภค ผ่านร้านค้าสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภค

            การดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน สามารถเป็นช่องทางตลาดให้แก่สินค้าจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิต และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคในเมืองหลวงสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเกษตรกร โดยเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าข้าวสาร ไข่ไก่ ผลิตภัณฑ์นม กาแฟ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ผักและผลไม้ จากเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้ ไม่น้อยกว่า 17 แห่ง สำหรับสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ ไข่ไก่เบอร์ 1 กล้วยหอมทองสด รวมทั้งผักและผลไม้

              พิเชษฐ์ พิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในปี 2563 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ที่มีความพร้อมสามารถขยายผลให้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยขณะนี้มีสหกรณ์สนใจและประสงค์เข้าร่วมดำเนินการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จำนวน 98 แห่ง ใน 42 จังหวัด โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและร้านค้าสหกรณ์ เพื่อผลักดันให้สหกรณ์เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ บริการแก่ประชาชน ในราคาที่เป็นธรรมอย่างทั่วถึงต่อไป

              ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ส่งผลผลิตข้าวหอมมะลิส่งให้แก่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้ง ซึ่งเป็นอีกช่องทางการตลาด และปัจุจบันมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

               รุ่งอรุณ เชาวกรกุล ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เผยกับ “คม ชัด ลึก” ว่าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ ได้รวบรวมข้าวเปลือกส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลินาปี แต่ละปีเรารวบรวมได้ประมาณเกือบ 10,000 ตันต่อปี โดยรวบรวมแล้วมาแปรรูปจำหน่าย ซึ่งสหกรณ์มีโรงสีกำลังผลิต 100 ตันต่อวัน และมีศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งทำหน้าที่กระจายสินค้าระหว่างสหกรณ์ โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิส่วนใหญ่ส่งให้แก่บริษัท แอมเวย์ จำกัด สยามพารากอนและชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังส่งให้แก่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด แต่จำนวนไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีพื้นที่เก็บสต็อก

                “วันนี้เรามีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของเราเอง เมื่อก่อนขายได้วันละหมื่น พอมีเหตุการณ์โควิด-19 ลดลงเหลือวันละ 6,000 บาท ส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด กรุงเทพฯ เราก็ยังส่งอยู่ แต่ปริมาณไม่มากนัก แต่ก็เป็นช่องทางการตลาดของเราอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้า ทำให้สหกรณ์มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เดิมตลาดข้าวของเรายังนิ่งอยู่ไม่หวือหวาเท่าไร แต่พอทางผู้ใหญ่มาช่วยกระตุ้นตรงนี้ ทำให้เราเหมือนค่อยเดินทีละนิดได้เพิ่มขึ้น แต่เดินด้วยคุณภาพ เพราะสินค้าสหกรณ์เป็นสินค้าคุณภาพดี” ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด กล่าว พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าสหกรณ์ซึ่งเป็นสินค้าดีมีคุณภาพ โดยในส่วนของจังหวัดบุรีรีมย์ข้าวของเราเป็นข้าวดินภูเขาไฟ จะสร้างความมั่นใจให้แก่ท่าน ถ้าไม่ลองท่านจะไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไร 

              ส่วน สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ก็เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่ส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร้านค้าสหกรณ์พระนคร จำกัด โดย จิตติ สหกรณ์อุทัย ผู้จัดการสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด บอกว่า สำหรับสินค้าเกษตรที่สหกรณ์เราชักชวนสมาชิกให้ปลูกเป็นอาชีพเสริมก็คือ การปลูกผักปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน เนื่องจากผลผลิตหลัก 3-4 เดือนจะมีรายได้ครั้งหนึ่ง แต่การปลูกผักจะทำให้เขามีรายได้ที่เร็วขึ้น สามารถมีรายได้ประจำทุกสัปดาห์ 

                “ปกติแล้วที่สหกรณ์เรามีการรวบรวมผักเพื่อส่งไปให้แก่ผู้บริโภคในปลายทาง เช่น ในกรุงเทพมหานครหรือในนครสวรรค์ แต่ว่าตัวสหกรณ์เองจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมผักให้แก่เกษตรกร สำหรับโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สมาชิกเรามีความมั่นใจในเรื่องของการผลิตผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ทำให้เขาเกิดความมั่นใจที่จะผลิตและสามารถมีที่รองรับและจำหน่ายได้อย่างแน่นอนและยังเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตที่จะส่งเสริมให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายผลิตได้ในราคาที่ดีขึ้น” 

         

              เขาเผยต่อว่า ปกติสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ได้สร้างตลาดกลางเกษตรกรไว้รวบรวมผักของสมาชิกอยู่แล้ว แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์นั้นเพิ่งจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งขณะนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นอีกช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สมาชิกของเราเพิ่มมากขึ้น 

                “ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวอุทัยธานี หากมีโอกาสได้ไปดูตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ บริเวณสหกรณ์การเกษตรอุทัยธานี อย่างน้อยท่านจะได้รับการบริโภคผักที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี กินแล้วดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังป็นการสนับสนุนให้แก่เกษตรกรของเราได้มีช่องทางการจำหน่ายและทำให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น การกินดีอยู่ดีก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในอุทัยธานี” ผู้จัดการสหกรณ์นิคมลานสักกล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย

                นับเป็นอีกก้าวสหกรณ์ทั่วไทยในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ภายใต้ร้านค้าที่ชื่อว่า “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์”

       5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ