คมชัดลึกออนไลน์ 1 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ส่องทิศทาง"สหกรณ์ไทย"ปี2563ผ่านอธิบดี"พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ"

29 กุมภาพันธ์ 2563 - 03:07 น.
วันสหกรณ์แห่งชาติ
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 304 ครั้ง

ส่องทิศทาง"สหกรณ์ไทย"ปี2563ผ่านอธิบดี"พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ"


          เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ ”และปีนี้(2563) ครบรอบปีที่ 104 ของการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)และเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศงาน"วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563" ขึ้น ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ 

                                พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

     ทีมงาน“ท่องโลกเกษตร”ถือโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ"พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ"อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงแนวนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในปี 2563 เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบสหกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาช่วยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดีขึ้น

     # ปีนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้วางนโยบายหลัก ๆ อะไรบ้าง  

       สำหรับในปี 2563 นี้ กรมฯจะเร่งดำเนินการใน 4 เรื่องหลัก  เรื่องแรกการดูแลสหกรณ์ให้เข้มแข็ง  เข้าไปดูตัวภายในองคาพยพของสหกรณ์ ลักษณะของการบริหารจัดการภายใน ซึ่งวันนี้หลายสหกรณ์ที่เราพบว่ามันเกิดเหตุ หรือเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ส่วนใหญ่ก็เป็นการบกพร่องของการบริหารการภายในของสหกรณ์ทั้งนั้น ระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายใน ระบบพวกนี้อาจจะถูกปล่อยปละละเลย อันนี้ตัวสหกรณ์ต้องเข้าไป ผู้จัดการ กรรมการต้องเข้าไปดูแลตรงนี้ ซึ่งเราก็จะเข้าไปส่งเสริมตรงนี้ 

     เรื่องที่สอง การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เพราะว่าเรื่องธุรกิจก็คือเรื่องของปากท้องของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ ถ้าสหกรณ์สามารถทำธุรกิจได้ที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ อันนี้เราเชื่อว่า สมาชิกสหกรณ์ต้องดีขึ้นแน่นอน ปีนี้เรามุ่งเป้าไปที่เรื่องของสหกรณ์ภาคการเกษตรในเรื่องของการรวบรวมผลผลิต เพื่อดูแล ช่วยเหลือในเรื่องช่วยเหลือราคาผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการเก็บชะลอผลผลิตต่าง ๆ เพื่อยืดอายุ พวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปดูแลสหกรณ์ภาคการเกษตร 

  ส่วนสหกรณ์ภาคออมทรัพย์ปีนี้เราจะมุ่งเน้นการสร้างระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์เอง มุ่งหวังที่จะให้ความรู้กับสมาชิกเข้ามาดูแลตรวจสอบการบริหารงานของกรรมการของเขาเอง เพราะเราเชื่อว่าคนที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ เขาต้องเข้าไปดูแลสหกรณ์ของเขา เราก็จะเริ่มมีการให้ความรู้สมาชิกโดยผ่านทางออนไลน์ก่อนเป็นอันดับแรก ให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้ ว่าสหกรณ์จะเปิดเผยข้อมูลอะไรให้สมาชิกได้รู้บ้าง อย่างน้อยให้สมาชิกเขารู้ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ 

# แล้วในส่วนของกรมมีบทบาทอย่างไร 

   ในส่วนของกรมในฐานะที่เป็นของนายทะเบียนสหกรณ์ เราจะเดินหน้าเรื่องการป้องกัน ก็คือการวางกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้น เรื่องของการที่จะให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดูแลระหว่างที่เขาประชุมที่เขาตัดสินใจอันนี้เราต้องให้คะแนะนำก่อนที่เขาตัดสินใจ ส่วนกรณีหากเกิดข้อบกพร่องขึ้นมาแล้วในการแก้ไขปัญหา ตอนนี้เราต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ได้กำชับกับสหกรณ์จังหวัดที่เป็นนายทะเบียนสหกรณ์แล้วว่า การแก้ปัญหาต้องรวดเร็ว  ฉับไว เพื่อไม่ให้มันเสียหายลามเข้าไปในสหกรณ์ หรือสมาชิก

    ในส่วนที่สี่ เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหกรณ์ วันนี้เราต้องยอมรับว่า หนี้สินของสหกรณ์ทั้งภาคออมทรัพย์และภาคการเกษตร หนี้สินของสมาชิก หนี้สินครัวเรือนค่อนข้างจะสูงมาก ที่ผ่านมาเราได้ไปทำในส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตรแล้วบางส่วน โดยมองถึงการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ก่อนแล้วไปถึงหนี้ของสมาชิก แล้วไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสหกรณ์เพื่อมีเงินมาชำระหนี้จริง ๆ 

# มีนโยบายเด่น ๆ ของรัฐบาลชุดนี้

      การขับเคลื่อนผ่านนโยบายของรัฐบาลชุดนี้  ซึ่งที่เราดำเนินการในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็มี 3 เรื่องหลัก ๆ เรื่องแรกการสร้างซุเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์  เรื่องที่สองการผลักดันให้เกิดการผลิตสินค้าปลอดภัยเกิดขึ้นในสหกรณ์ ซึ่งปีนี้เราก็ตั้งเป้าไว้เกือบร้อยสหกรณ์ที่จะทำในเรื่องการผลิตสินค้าปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ทั้งหลาย 

 และเรื่องสุดท้ายการพาเกษตรกรกลับบ้าน อันนี้จะเป็นการสร้างนักเกษตรรุ่นใหม่ ที่ประกอบอาชีพการเกษตรแล้วจะดึงสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการสมาชิกเหล่านั้น และต่อจากนั้น เราหวังไว้ว่าคนกลุ่มนี้จะเข้ามาบริหารจัดการสหกร์ในอนาคต ปัจจุบันผู้บริหารสหกรณ์ตอนนี้ก็สูงอายุ 65-70 ปีทั้งนั้น เราคาดหวังว่าจะสร้างคนรุ่นใหม่เหล่านี้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารสหกรณ์ภาคการเกษตรในอนาคต อันนี้คือทิศทางที่ขับเคลื่อนในปี 63 ในปีนี้

 

 

 # เรายังมีภาพในเรื่องของการทุจริต ตรงนี้เราจะลบภาพตรงนี้อย่างไร

       เรื่องการทุจริตในสหกรณ์ ถามว่าเยอะไหม ไม่เยอะ เทียบเป็นเปอร์เซนต์น้อยนิดเดียว แต่ว่าเมื่อเกิดขึ้น มันค่อนข้างที่จะเป็นข่าวใหญ่ ที่จริงสิ่งพวกนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น มันเป็นสิ่งที่หมักหมมกันมา นาน ส่วนใหญ่ที่เราไปเจอก็เราขุดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา คือถ้าเราปล่อยให้หมักหมม มันก็จะหมักหมมไปเรื่อย ๆ วันนี้ผมก็ได้สั่งการให้ผู้ตรวจการสหกรณ์หรือนักตรวจสอบเข้าไปขุดมาทุกแห่ง คือเราต้องไปดูใหม่หมด เราต้องไปคลีนใหม่หมด แล้วเราก็ค่อยเข้าไปแก้ปัญหา ถามว่าในเรื่องของการทุจริตในสหกรณ์เราทำอย่างไร ขอนำเรียนว่าเรื่องการป้องกัน วันนี้เราวางกฎวางระเบียบกติกาป้องกันเราก็เริ่มออกกฎกติกาป้องกัน อันที่สองในเรื่องของการเข้าไปทำความเข้าใจให้กับทั้งกรรมการในเบื้องต้น อันที่สามในเรื่องของการสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้บริหารสหกรณ์ อันนี้เราก็มีหลักสูตรอบรมร่วมกับของมูลนิธินโยบายสาธารณะฯ เข้ามาอบรมไปแล้ว 3 - 4 รุ่น ซึ่งเรามองว่าตรงนี้ถ้าหากเราป้องกันได้สามารถแก้ปัญหาได้ทัน 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended