17 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรฯ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเสริมสร้างรายได้จากอาชีพประมงในช่วงฤดูแล้งณ แม่น้ำปิง บริเวณหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

พันธุ์ปลา 5 แสนตัวสร้างรายได้หน้าแล้ง

 

 

นายประภัตร กล่าวว่า จากรายงานล่าสุดสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนมีปริมาณเก็บกักน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา น้อยกว่าปี 2562 และปริมาณฝนที่ตกสะสมเฉลี่ย ปี 2562 น้อยกว่า ปี 2561 ส่งผลต่อแผนการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกร

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงได้สั่งการให้กรมประมงดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณฝายและประตูระบายน้ำต่างๆ ของลุ่มน้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร เสริมสร้างรายได้ ให้กับประชาชนและเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

 

 

พันธุ์ปลา 5 แสนตัวสร้างรายได้หน้าแล้ง

 

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือของ กรมประมง กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงใหม่ ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า ปลาสร้อยขาว ปลากระแห และปลาตะเพียนทอง เพื่อเป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในช่วงภัยแล้งด้วย