คมชัดลึกออนไลน์ 8 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ล้ำไปอีกขั้นเกษตรฯพัฒนาข้อมูลบิ๊กดาต้าเรียลไทม์แก้ปัญหาน้ำ

30 มกราคม 2563 - 00:00 น.
กรมฝนหลวง,กระทรวงเกษตรสหกรณ์,ภัยแล้ง,เกษตร,ข่าววันนี้,คมชัดลึก
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 424 ครั้ง

เกษตรฯชูนโยบายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง Big Data ด้านน้ำและการชลประทาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลแก้ไขปัญหาในช่วงภัยแล้ง


30 มกราคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ได้มุ่งมั่นในการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของประเทศ และขับเคลื่อนให้เป็นกระทรวงที่ทันสมัย ยกระดับการบริการสู่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร 

 

จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และได้ทยอยเปิดใช้งานมาเป็นระยะ โดย 1 หนึ่งในความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง Big Data ด้านน้ำและการชลประทาน ของกรมชลประทาน เป็นการพัฒนาระบบการบริหารงานบนพื้นฐานดิจิทัล (Digital Platform)

 

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ตามนโยบายคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะในช่วงภัยแล้ง


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

โดยจะมุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ข้อมูลเป็น Real Time แสดงผลผ่าน Mobile Web Application ในเว็บเดียว เพื่อให้สามารถติดตามน้ำได้ทั้งระบบ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้งาน สามารถเรียกใช้งานได้ผ่านระบบ Internet

 

นายธเนศ สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญกรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้มีโครงการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเข้าถึงเกษตรกร ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โครงการเน็ตประชารัฐ โดยระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real Time รายวัน รายชั่วโมง โดยประกอบไปด้วยข้อมูล MIS และ GIS ของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 

ทั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน Base map กรมชลประทาน ประกอบด้วย ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำย่อย ขอบเขตจังหวัด ขอบเขตสำนักงานชลประทาน ที่ตั้งโครงการชลประทาน พื้นที่โครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน ทางน้ำสายหลัก ทางน้ำสายรอง ถนน ทางรถไฟ ข้อมูลจาก GISTDA พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่เพาะปลูกจากภาพถ่ายดาวเทียม


ข้อมูลจากกรมป่าไม้สัตว์ป่าและพันธ์พืช พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน Agri-Map (ขอบเขตความเหมาะสมการเพาะปลูกพืช)ข้อมูล real Time Online (IoT) ข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตร ข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ของกรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ข้อมูลน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ข้อมูลผังน้ำ

 

เพื่อติดตามสถานการน้ำตามรายลุ่มน้ำโดยเฉพาะผังน้ำเจ้าพระยาตอนบน และเจ้าพระยาตอนล่าง ข้อมูลน้ำท่าจากระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ของกรมชลประทาน และการประปาส่วนภูมิภาค ข้อมูลคุณภาพน้ำ จากการประปาส่วนภูมิภาคและกรมควบคุมมลพิษ และข้อมูลจาก Radar ฝน จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 

 


 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ