28 มกราคม 2563 “มนัญญา จี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เร่งแก้ไขความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทั่วประเทศ โดยเป็นปัญหาจากถูกตัดงบประมาณกว่า40% ย้ำต้องเห็นใจ แนะลดค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนาในโรงเรม-การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหาร นำเงินจ้างลูกจ้างต่อ”

 

 

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เป็นห่วงลูกจ้างจ้างเหมาของกรมวิชาการเกษตร ที่ทำงานในสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 8 เขต และศูนย์วิจัยฯ ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 1,705 คน ที่ส่วนใหญ่ถูกบอกเลิกจ้าง อีกส่วนหนึ่งถูกลดเงินเดือน 50% ลูกจ้างเหล่านี้ทำสัญญาจ้างคราวละ 3 เดือน อัตราเงินเดือน 6,000 - 10,000 บาท ซึ่งน้อยมากสำหรับสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เมื่อถูกเลิกจ้างยิ่งจะทำให้เดือดร้อน เพราะการหางานใหม่ก็ยาก โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานให้กรมวิชาการเกษตรมานานและอายุมากแล้ว


ทั้งนี้ แม้จะเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกรมวิชาการเกษตร ก็ไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ เป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร จะต้องบริหารจัดการปริมาณงานให้สมดุลกับงบประมาณที่ได้รับ แต่เห็นว่า หากตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนออก เช่น การประชุมสัมมนาในโรงแรม การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารซึ่งใช้งบประมาณมาก แล้วนำเงินส่วนนั้นมาว่าจ้างลูกจ้างในภารกิจที่จำเป็น จะบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างได้ส่วนหนึ่ง


"ที่เห็นใจมากคือ ลูกจ้างที่ทำงานในศูนย์วิจัยฯ มานาน และอายุมาก ซึ่งขวัญเสียเพราะมีภาระที่ต้องใช้จ่ายมาก หางานใหม่ยาก นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยกับลูกจ้างจากสำนักวิจัยฯ ที่ถูกเลิกจ้างหลายคน โดยทุกคนอยู่ในความทุกข์ เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี ข้าวของแพงอยู่แล้ว ตอนนี้ต่างพยายามหาที่สมัครงาน แต่ยังไม่มีใครได้งานใหม่ เมื่อไม่มีงานทำจึงยิ่งลำบากมาก" น.ส.มนัญญา กล่าว 


ขณะที่ ลูกจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ของจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง กล่าวว่า จำเป็นต้องออกจากงาน แม้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ จะแก้ปัญหาโดยการปรับลดเงินเดือนลง 50% เพื่อให้สามารถว่าจ้างลูกจ้างทั้ง 15 คน ของศูนย์ต่อไปได้ แต่จากเงินเดือน 10,000 บาท ลดเหลือ 5,000 บาทนั้น ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ขณะนี้ลูกจ้างที่ยังอายุน้อยหลายคนบอกเช่นเดียวกันว่า หากภายใน 1 - 2 เดือน ยังเป็นเช่นนี้อยู่ก็จำเป็นต้องลาออก