นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีเกลือนำเข้าจากต่างประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 มีปริมาณสูงถึง 18,498 ตันว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ รับทราบข้อมูลและเล็งเห็นถึงปัญหานี้มาตลอด จึงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย โดยแต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 และมีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ มาตรการสินเชื่อชาวนาเกลือและหาตลาดเพื่อระบายเกลือค้างสต๊อกและเกลือใหม่ที่กำลังมีผลผลิตออกมาเป็นพิเศษตามตามนโยบายของ รมว.เกษตรฯ

 

ก.เกษตรฯ ผนึก พาณิชย์ ร่วมแก้ปัญหาเกลือทั้งระบบ

 

          นายอลงกรณ์ กล่าวอีก่วา ปัญหาการนำเข้าเกลือทะเลจากต่างประเทศเกือบ 20,000 ตันที่นำเข้ามาก่อนมีคณะกรรมการฯชุดนี้นั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนของ คกก.นำมาหารืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2562 มีผลสรุปมาตรการป้องกันการนำเข้าเป็น 3 แนวทางคือ 1.มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping) 2.มาตรการปกป้องการนําเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) 3.มาตรการควบคุมการนำเข้าตามฤดูกาล (Seasons) จากนั้นจึงมอบให้ผู้แทนจาก ก.พาณิชย์ ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย นำไปพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมและเป็นที่มาของการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรการปกป้อง (คปป.) กระทรวงพาณิชย์ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมฯเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา

 

         "เมื่อ ก.พาณิชย์ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องกฎหมายและมาตรการทางการค้าพิจารณาว่าควรศึกษาการใช้มาตรการ Safeguard เพราะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดและเห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานดำเนินการฯ ตนจึงเร่งบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยในวันพุธที่ 22 ม.ค.นี้ โดยทันที จะเห็นได้ว่าจากไทม์ไลน์คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยโดย ก.เกษตรฯและ ก.พาณิชย์ใช้เวลาไม่ถึง 45 วันก็สามารถสรุปผลได้ชัดเจนและนำมาสู่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้" นายอลงกรณ์ กล่าว

 

ก.เกษตรฯ ผนึก พาณิชย์ ร่วมแก้ปัญหาเกลือทั้งระบบ

 

          นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของสินเชื่อเพื่อชาวนาเกลือปีละ 1,500 ล้านบาท โดยใช้เกลือทะเลเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันนั้น คกก.มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เป็นหน่วยงานดำเนินการและจะสรุปรายละเอียดโครงการส่งให้ รมว.เกษตรฯ พิจารณาได้ภายในเดือนนี้ รวมถึงเรื่องการจัดตั้งกองเกลือทะเลไทยให้เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องผลิตภัณฑ์เกลือโดยตรงนั้น ก็ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงเกษตรแล้วเช่นกัน

 

         นอกจากนี้ ตนในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ยังนัดพบประธานสภาหอการค้าไทยและสมาชิก เพื่อหารือเรื่องการช่วยซื้อเกลือทะเลไทยในวันพุธที่ 28 ม.ค.นี้อีกด้วย หลังจากนั้นจะไปพบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นการต่อไป.