คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เฉลิมชัยเร่งแก้ภัยแล้งลูกเกษตรกรเข้าใจปัญหาความเดือดร้อน

17 มกราคม 2563 - 10:35 น.
เฉลิมชัย ศรีอ่อน,ภัยแล้ง
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 103 ครั้ง

เฉลิมชัยเร่งแก้ภัยแล้ง ลูกเกษตรกรเข้าใจปัญหาความเดือดร้อน


               17 ม.ค.63 - นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำแผนปฏิบัติการรับมือภัยแล้งทั่วประเทศ กำหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรในทุกวัน ย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ

   

           


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

           และที่สำคัญคือการแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ เป็นไปตามนโยบายศูนย์บัญชาการน้ำเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำแห่งชาติ สิ่งหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญเช่นกันคือ ให้มีการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น การทำแก้มลิง เพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคในชุมชน 

               นายเฉลิมชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยแล้งนอกจากการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันแล้วจำต้องวางแผนระบบน้ำให้มีความยั่งยืนในอนาคตด้วย ย้ำไม่ทิ้งประชาชน ดูแลแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ ซึ่งตนเองจำทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะตนเองก็เป็นลูกเกษตรกร เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร และตนเองจะเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลัง และสุดความสามารถ5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ