9 มกราคม 2563  รวดเร็ว ฉับไว กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว 3 ลำสู้ภัยแล้ง ภาคตะวันอออก ปฏิบัติการวันนี้ถึง 15 มกราคมหากพบสภาพความชื้นเหมาะสม  

 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เปิดเผยว่า ได้รายงานร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯถึงการตัดสินใจส่งหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจำนวน 3 ลำไปทำฝนหลวงที่ภาคตะวันออก โดยเน้นช่วยเหลือพื้นที่เกษตร เติมน้ำอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำใช้การได้น้อยระดับเฝ้าระวังต่ำกว่า 30 %คืออ่างขนาดใหญ่ อ่างดอกกราย อ่างหนองปลาไหล อ่างคลองสียัด และอ่างขนาดกลางหลายแห่ง

 

โดยในพื้นที่ภาคตะวันออก ประสบภัยแล้งแล้ว เช่น จันทบุรี ตราด ระยอง เป็นต้นซึ่งเป็นพื้นที่การเกษตรที่เกษตรกรร้องขอฝนหลวง ทั้งนี้ จะเปิดปฏิบัติการหน่วยบินฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค.เนื่องจากตรวจสอบสภาพเอื้อต่อการทำฝนหลวง

 

 

รวดเร็ว ฉับไว ตั้งหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว สู้แล้งตะวันออก

 

 

อย่างไรก็ตามหากพบว่าพื้นทีอื่นมีสภาพอากาสเอื้อให้ทำจะไปเปิดฐานหน่วยเคลื่อนที่เร็วต่อไป ซึ่งขณะนีเถียงแล้งขยายพื้นที่กว้างขวางกระทบพื้นที่เกษตรทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งปริมาณน้ำต้นทุนปีนี้น้อยมาก โดยเขื่อน ใหญ่14มีน้ำใช้การต่ำกว่า30%และขนาดกลาง95แห่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติการเติมน้ำให้กับเขื่อนต่างๆที่อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

 

รวมทั้งวันที่ 9 ม.ค.ร.อ.ธรรมนัส จะเดินทางไปดูการซ่อมบำรุงเครื่องบินฝนหลวง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนามบินฝนหลวงจ.นครสวรรค์ และให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง