11 ธันวาคม 2562 นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่ามติที่ประชุม 9 ผู้แทนชาวประมง 22 จังหวัดชายทะเลถึงแนวทางการขับเคลื่อน หลังจากที่สมาคมประมงจังหวัดและสมาชิกชาวประมงจังหวัดต่าง ๆ ได้ยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลแล้ว  

 

 

ที่ประชุมมีมติให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สมาชิกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมอวนล้อม(ประเทศไทย)และสมาชิกสมาคมฯคือการขอให้มีการจัดการชุมนุมสาธารณะ ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมประมงจังหวัดต่าง ๆ นัดประชุมสมาชิกชาวประมงในจังหวัดของท่านเพื่อเตรียมความพร้อม และขอความร่วมมือให้ร่วมมือมาร่วมชุมนุมสาธารณะที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 17 ธันวาคมนี้ด้วย

 

นายมงคล กล่าวว่า ได้แจ้งการชุมนุมกับสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้ง แล้วตามพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะ โดยจะมีชาวประมงมาจาก 22 จังหวัดกว่า 10,000 คนเดินทางมาเรียกร้องรัฐบาล เพราะประสบความเดือดร้อนจากกฎ เกณฑ์ ประกาศคำสั่ง ระเบียบต่าง ๆ จากพ.ร.ก.ประมง ตามกฎไอยูยู กระทบอาชีพประมงมากว่า 5-6 ปี แต่มาตรการแก้ไขเยียวยาของรัฐบาลไม่เคยเกิดผลเป็นรูปธรรม


นายมงคล กล่าวว่า ทราบข่าวในวันที่ 11 ธันวาคมนี้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะแถลงข่าว เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง นั้นไม่มีผล เพราะเลยอำนาจของที่ปรึกษาแล้วคนที่จะมาเจรจาจะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นไปเพราะจะมีอำนาจในการแก้กฎหมายให้กับชาวประมงได้


นายสิตภิธัมพอน เกษรแก้วชวนันท์  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรของพระราชา ได้ขออนุญาตชุมชนเช่นกัน ได้แจ้งหนังสือกับสน.นางเลิ้ง ถึงการชุมนุมที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 17-20 ธันวาคม ชุมนุมพักค้างคืน โดยจะเดินทางถึงช่วงเช้ามืดวันที่ 17 ธ.ค.62 สาระสำคัญก็คือ สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในนามกลุ่มเกษตรกรของพระราชา ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์  ประมาณ 1,000 คน 

 

พร้อมกับกลุ่มเกษตรกร ของนายโกวิทย์ เทพไพฑูรย์ ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรของพระราชา ฯ นายมาโนช อินทะกูล  ประธานกลุ่มเกษตรกรของพระราชาจังหวัดกำแพงเพชร และ น.ส.ราตรี เอี่ยมสะอาด ประธานกลุ่มเกษตรกรของพระราชาจังหวัดนครสวรรค์ น.ส.ศศิรัศมิ์ พันธ์พลกลาง นายสิตภิธัมพอน เกษรแก้วชวนันท์ เเนวร่วมจ.อ่างทอง

 

สำหรับประเด็นเรียกร้องรมว.เกษตรฯในฐานะประธานคฟก.ต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกที่ตกหล่นเพิ่มเติม ฯ ตามมติ ครม. 7 เมษายน 2553 จำนนวน 36,605 คนโดยหลังมติ ครม. เมื่อ 2 ตุลาคม 2561 คงเหลือสมาชิก ได้รับการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้สินฯ ประมาณ 18,000 คน ทำให้สมาชิกฯ ตกหล่น ไม่ได้รับการแก้ไขฯ เข้าสู่ที่ประชุม มติ ครม. และขอให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ อาทิ ธกส. , สหกรณ์การเกษตร จำกัด , ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ร่วมมือกับ สนง.กฟก. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก และจัดทำแผนโครงการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรด้วยโดยเร็ว

 

 

ม็อบประมง-เครือข่ายหนี้สินบุกกรุงปักหลักหน้าก.เกษตร