5 ธันวาคม 2562 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง  กล่าวว่า  รัฐบาล​ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ​บริหารจัดการกองเรือขนาดเล็ก โดยออกประกาศให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอส ทั้งที่มีทะเบียนเรือไทยและไม่มีทะเบียนเรือ ดำเนินการแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ้าท่าที่เรือจอดอยู่เพื่อทำการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์​ ภายในวันที่ 16 ธ.ค.2562

 

ประมงพื้นบ้านแห่ขึ้นทะเบียนเรือคึกคัก

 

 

ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทย ให้ยื่นขอหนังสือรับรองตากกรมประมงเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์​ โดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่พื้นที่ประมงกรุงเทพ​ กรมประมง ส่วนต่างจังหวัด​ให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ​ท้องที่ติดทะเลทั้ง 22 จังหวัด​ ภายใน​ 27 ธ.ค.2562 นั้น  

 

โดยจากการติดตามผลการดำเนินงาน​ดังกล่าว​หลังจากที่กรมประมง​ได้ออกประกาศ​เรื่อง หลักเกณฑ์​  วิธีการ​ และเงื่อนไขการขอและออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้และเริ่มดำเนินการ​ไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2562 ที่ผ่านมา

 

 

ประมงพื้นบ้านแห่ขึ้นทะเบียนเรือคึกคัก

 

 

ปรากฏ​ว่าชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี มีการเดินทางเข้ามาขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีจำนวนรวม 2,885 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค.2562)​ 

 

กรมประมงได้ ติดตาม​การปฏิบัติ​งานของเจ้าหน้าที่ในการออกหน่วยบริการเพื่อออกใบรับรองสำหรับเรือประมงพื้นบ้านให้แก่ชาวประมง ซึ่งจากการออกหน่วยบริการดังกล่าวทำให้ชาวประมงในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ตื่นตัวเป็นอย่างมากกับการขอหนังสือรับรอง

วัดขนาดลำเรือ

 

ประมงพื้นบ้านแห่ขึ้นทะเบียนเรือคึกคัก

 

 

เพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าแล้ว จำนวน 142 ลำ เรือมีทะเบียนใน จ.เพชรบุรี มีจำนวน 576 ลำ และคาดว่าจะมีเรือประมงพื้นบ้านที่ยังไม่ได้มาจดทะเบียนเรือของ จ เพชรบุรี อีกประมาณ 1,000 ลำ อย่างไรก็ตาม​ ยอดรวมเรือมีทะเบียนทั่วประเทศขณะนี้ จำนวน 21,945 ลำ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธ.ค.2562)​ 

 

สำหรับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อื่นๆ กรมประมงขอเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตน ขอให้​เจ้าของ​เรือประมงพื้นบ้านทุกลำไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่า ภายในวันที่ 16 ธ.ค 2562 ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมงภายในวันที่ 27 ธ.ค.62 นี้เท่านั้น หากมีข้อสอบถามให้ติดต่อได้ที่กลุ่มทะเบียนและอนุญาตทำการประมง กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง โทร.02 561 1418 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประมงพื้นบ้านแห่ขึ้นทะเบียนเรือคึกคัก

 

 

"การขึ้นทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านเพื่อให้ชาวประมงมีตัวตน ได้เข้าถึง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อตนเอง"อธิบดีกรมประมงกล่าว