30 พฤศจิกายน 2562 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ยังไม่เห็นเอกสารมติการยืดเวลาแบน 2 สารคือ พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสไปอีก 6 เดือน โดยให้มีผลวันที่ 1 มิ.ย. 63และยกเลิกแบน ไกลโฟเซต กลับมาใช้มาตรการจำกัดการใช้ 

 

 

ทั้งนี้รู้สึกข้องใจขั้นตอนการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรววงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ซึ่งไม่มีการลงคะแนนเสียงหรือถามความเห็นกรรมการ แต่ใช้ดุลพินิจของตัวเอง ดังนั้นจะเป็นมติที่บังคับใช้ได้หรือไม่ ยืนยันว่า จะไม่วางมือจากเรื่องนี้ จะเดินหน้าต่อไป ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสารทั้ง 3 ชนิดเพิ่มและจะกำกับดูแลการจัดการพาราควอตและไกลโฟเซตที่เหลือในประเทศอย่างเข้มงวด


น.ส.มนัญญากล่าวต่อว่า คำสั่งห้ามนำเข้า 3 สารทั้งพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. จนถึงปัจจุบันซึ่งมีคงเหลือกว่า 23,000 ตัน ไม่ควรให้ใช้ต่อไปแล้ว การที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายขยายระยะเวลาต่อไป ทำให้เกษตรกรยังใช้ได้ จะส่งผลให้อันตราย

 

ยังไม่รู้เหตุผลที่มติออกมาตามที่นายสุริยะแถลง โดยผู้แทนกรมปศุสัตว์และกรมประมงซึ่งเป็นกรรมการวัตถุอันตรายต่างยืนยันว่า ในที่ประชุมนั้น ประธานไม่ได้ให้มีการลงคะแนนเสียงใดๆ ดังนั้นคนที่ต้องตอบสังคมคือ นายสุริยะ ส่วนกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยปฏิบัติ แต่รอมติอย่างเป็นทางการอยู่ เมื่อมติใหม่ยังไม่ออกเป็นเอกสารราชการถือว่า มติวันที่ 22 ต.ค. ที่ให้ยกเลิกทั้ง 3 สารยังไม่ถูกหักล้างเพราะเป็นมติจากการลงคะแนะเสียงของกรรมการทั้งหมดเป็นรายบุคคล ดังนั้นคณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ต้องไปตกลงกันก่อนว่า จะดำเนินการอย่างไรต่อไป แล้วส่งเอกสารราชการมายังหน่วยงานปฏิบัติ