28 พฤศจิกายน 2562 หลังจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเลื่อนการแบน 2 สารเคมีประกอบด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ออกไปอีก 6 เดือนจากมติเดิมที่มีผลบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2562 เป็น 1 มิถุนายน  2563 พร้อมกันนี้ยังมีมติจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต 

 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ บอกว่า ที่ผ่านมาได้ผลักดันสุดฝีมือแล้วหลังจากนี้อยู่ที่ประธานว่าจะตัดสินอย่างไรมติที่ออกมาสมบูรณ์แล้วหรือไม่ส่วนในเรื่องการลงมติเมื่อวานได้สอบถามตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าเมื่อวานไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด และยังบอกอีกว่า ตัวเองไม่โดนหักหลังเพราะไม่ยอมให้ใครมาหักหลังแน่ๆ 
 

นอกจากนี้เครือข่ายผู้บริโภคนำโดยเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสาว สารี อ๋องสมหวัง มายื่นหนังสือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ เพื่อเสนอให้ผ่าตัดโครงสร้างกระทรวงเกษตรให้มีกรมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน รวมทั้งเรียกร้องให้มีการแสดงฉลากให้ผู้บริโภคมีสิทธิในการเลือกสินค้าเกษตร ผักผลไม้และอาหารที่มีการใช้สารเคมีอย่างชัดเจน และยังขอประณามพรรคพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ที่เห็นแก่บริษัทสารเคมีมากกว่าผู้บริโภค 

 

สำหรับข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ผลักดันให้สินค้าเกษตรทั้งผักและผลไม้ มีการระบุ แหล่งที่มาของสินค้า และกระบวนการผลิตว่า มีการใช้สารเคมีอันตรายหรือ เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกและได้รับความปลอดภัย รวมทั้งเกษตรกรที่ยังยืนยันถึงความจำเป็นในการใช้สารเคมีขอให้ระบุสินค้าเกษตรของตนว่า กระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีอันตรายเหล่านี้

 

ผ่าตัดโครงสร้างของกระทรวงเกษตรให้มีหน่วยงานระดับกรม เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ ตามรายงานและข้อเสนอของสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติเอกฉันท์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในการยกเลิกสารเคมี 3 ชนิดนี้ และเดินหน้าปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 100% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573

 

สนับสนุนให้ลดภาษีเครื่องจักรกลทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกร ยืมเครื่องจักรกลใช้งานแทนการใช้สารเคมี และร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปรับปรุงฉลากของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้ระบุสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตรให้ครบถ้วน