11 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้เตรียมประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติตามที่ครม. เห็นชอบให้เป็นวาระแห่งชาติ 

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อกำหนดนโยบายและเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) มาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ จะบูรณาการทุกภาคส่วน โดยกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรร่วมมือในการป้องกันโรคอย่างเข้มแข็งมาตลอด 

 

“ขณะนี้ไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยังไม่เกิดโรค ดังนั้นจะต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องโรคให้เข้มงวดขึ้น ตลอดจนเตรียมแผนรับสถานการณ์ และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ “รมว.เกษตรฯกล่าว

 

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดประเทศไทยประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังการระบาดของโรค ASF แล้ว 27 จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นจังหวัดตามแนวชายแดนและจังหวัดเชื่อมต่อรวม 22 จังหวัดได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ราชบุรี ระนอง และประจวบคีรีขันธ์

 

ส่วนอีก 5 จังหวัดที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังบางส่วน ได้แก่ จังหวัดตากมี 5 อำเภอคือ อุ้มผาง แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด และพบพระ จังหวัดพิษณุโลกมี 2 อำเภอคือ ชาติตระการ และนครไทย จังหวัดเพชรบุรีมี 2 อำเภอคือ หนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน จังหวัดกาญจนบุรีมี 5 อำเภอคือ สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี และด่านมะขามเตี้ย และจังหวัดชุมพรมี 1 อำเภอคือ ท่าแซะ 

 

แม้จะไม่ได้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน แต่ก็เป็นโรคระบาดร้ายแรงในสุกร หากสุกรติดเชื้อไวรัสก่อโรคมีอัตราการตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ เชื้อ ASF มีความคงทนสิ่งแวดล้อม เชื้อมาสามารถอยู่ในเลือด เนื้อ กระดูก สารคัดหลั่ง และของเสียที่ขับออกจากสุกร แม้นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ยังพบการปนเปื้อนของเชื้อโรค ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษา โดยกำลังระบาดในจีน เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา ล่าสุดที่ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ ดังนั้นไทยต้องมีแนวทางป้องกันที่ให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ เพื่อไม่ส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศและการส่งออกสุกร