9 พฤศจิกายน 2562 อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรชี้ ส่งเค้ายุ่ง หากผลรับฟังความคิดเห็นที่กรมวิชาการเกษตรรวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งต่อไป มีผู้ไม่เห็นด้วยมากกว่า รัฐมนตรีอุตสาหกรรมจะลงนามร่างประกาศยกเลิกหรือไม่  

 

 

 

 

นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยกล่าวว่า ได้รวบรวมแบบแสดงความเห็นของเกษตรกรส่งที่สำนักนิติการ กรมวิชาการเกษตรแล้ว ปรากฏว่า มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... จำนวน 13,441 คน โดยวานนี้(8พ.ย.)เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเกษตรกรต้องการทราบจำนวนผู้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ อีกทั้งผลสรุปทั้งหมดว่า สัดส่วนของผู้ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างไร แต่ไม่แน่ใจว่า กรมวิชาการเกษตรจะเปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาธารณะหรือไม่

 

นายสุกรรณ์กล่าวต่อว่า หากผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดออกมาว่า มีผู้ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดมากกว่าผู้เห็นด้วย คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ซึ่งมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานจะทำอย่างไรและนายสุริยะยังยืนยันเช่นเดิมที่จะลงนามให้ประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคมนี้หรือไม่

 

โดยหากดึงดันที่จะออกประกาศ เกษตรกรทั้งประเทศที่ซื้อสาร 3 ชนิดมาไว้ใช้จะนำทั้งพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสไปส่งยังห้องของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายอุนทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในวันที่ 1 ธันวาคมทันทีตามข้อบังคับของกฎหมายที่ห้ามครอบครอง

 

 

แกนนำเกษตรกรส่งความคิดเห็นไม่ยอมรับแบน 3 สาร

 

 

นายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า ตามมารยาทกรมวิชาการเกษตรไม่ควรเปิดเผยผลรับฟังความคิดเห็น แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ต้องให้ข้อมูลจริงต่อสังคมเนื่องจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมให้กรมวิชาการเกษตรไปยกร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการปรับสถานะสารเคมี 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จากบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นชนิดที่ 4 ซึ่งต้องห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย และครอบครอง และให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างประกาศดังกล่าว 

 

นายอดิศักดิ์กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นนั้นสมควรทำก่อนที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติเพื่อจะได้ทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นอย่างไร หลังจากนี้กรมวิชาการเกษตรจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายครั้งต่อไป ซึ่งหากผลปรากฏว่า เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการยกเลิก นายสุริยะก็มีเหตุผลในการลงนามออกประกาศ แต่หากเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดใหม่ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานจะทบทวนมติหรือไม่ ถ้ายังคงยืนยันตามมติเดิม ก็เกิดข้อกังขาว่า จะเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่ออะไร 

 

“ทันทีที่ประกาศกระทรวงฯ ยกเลิกใช้ 3 สารมีผลบังคับใช้ ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการจะร้องศาลปกครองแน่นอน อีกทั้งยังจะมีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ขณะนี้บราซิลเตรียมหารือต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เพราะไทยไม่สามารถจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ใช้สารเคมี  3 ชนิดนี้ได้ทันทีที่ประกาศมีผลบังคับใช้และเชื่อว่า อีกหลายประเทศจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ทางการค้าเช่นกัน” นายอดิศักดิ์กล่าว