royal coronation
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"เฉลิมชัย" นำทัพใหญ่ รวมพลจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 - 13:59 น.
เฉลิมชัย
Shares :
เปิดอ่าน 120 ครั้ง

"เฉลิมชัย" นำทัพใหญ่ รวมพลจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 

                 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจิตอาสากว่า 1,500 คน เข้าร่วม ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ว่า

 

             ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทย ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนองพระราชปณิธานโดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีจิตอาสาที่เป็นผู้บริหารข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจิตอาสากองทัพภาคที่ 1 จิตอาสากรุงเทพมหานคร เกษตรกรจิตอาสา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจิตอาสาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รวมจำนวนกว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา การนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำ การปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่

                 นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีเทิดพระเกียรติองค์ราชันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จากนั้นร่วมทำกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธุ์ปลา 50,000 ตัว พร้อมกับมอบพันธุ์ปลาให้ชุมชนพระยาสุเรนทร์ จำนวน 250,000 ตัว ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนทอง ปลาหมอ ปลาสลิด ณ บริเวณคลองสี่ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ก่อนจะลงเรือเพื่อร่วมกันกำจัดผักตบชวา จากนั้นเยี่ยมชมกองสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และการให้ความรู้เกี่ยวกับการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ที่แปรรูปจากผักตบชวา นำมาโชว์ภายในงานอีกด้วย

                 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมชลประทาน มีการจัดเตรียมเรือผักตบชวา จำนวน 10 ลำ รถบรรทุกผักตบชวา 6 ล้อ จำนวน 5 คัน  กรมส่งเสริมการเกษตร มีการจัดแสดงนิทรรศการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา และกรมพัฒนาที่ดิน มีการจัดทำจุดสาธิตการทำกองปุ๋ยหมักจากผักตบชวา (ให้กับโรงเรียน) การจัดนิทรรศการแสดงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

        

         นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มว่า" ทางกรมพัฒนาที่ดิน ได้เตรียมพื้นที่จุดสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หลังจากเมื่อเราได้ทำการขุดลอกผักตบชวาออกมาจากลำคลองแล้ว จะทำให้น้ำในลำคลองส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนมลพิษทางอากาศให้กับประชาชน ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล โดยการใช้สารเร่ง พด.6 เทใส่ลำคลอง เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และเมื่อผักตบชวากลายเป็นปุ๋ยแล้วนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดินจะได้ประสานกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับใช้ในการปรับปรุงดินต่อไป" นางสาวเบญจพร กล่าวทิ้งท้าย

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ