24 ตุลาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เปิดด่านแม่สอด จ.ตาก ชายแดนไทย-เมียนมา หลังจากสั่งปิดมาตลอด 4 สัปดาห์ 

 

จนขณะนี้ได้ส่งผลให้ราคาวัวของตลาดในประเทศขยับตัวสูงขึ้นแล้ว ซึ่งการค้าขายต่อไปนี้จะต้องดำเนินการอย่างเสมอภาค โดยการแบ่งปันอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค และเกษตรกรไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง


ได้รวบรวมกลุ่ม สมาคม ชมรม ผู้ค้าวัว รายใหญ่ทั่วประเทศ 24 ราย สั่งให้การซื้อขายวัวใช้ชั่งกิโลกรัมเป็นมาตรฐานของทุกตลาดชุมชน อย่าใช้เพียงสายตาของนายฮ้อย พ่อค้าวัว ท้องถิ่นมาประเมิน จากนี้จะไม่มีใครถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งให้ตั้งคอกกลาง เกษตรกรรายใด ยังมีความจำเป็นเดือดร้อนเรื่องที่เลี้ยง นำมาฝากวัวไว้ก่อน แล้วนำไปขุนต่อได้

 

ตนหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันหาทางแนวแก้ไขไปทุกขั้นตอน ให้วัวมีคุณภาพตามที่กำหนด ทำให้คนจีนผู้ซื้อ มาซื้อจากเกษตรไทยได้ราคาที่เป็นธรรม ในขณะนี้ราคาวัวมีชีวิตขยับขึ้น 95 - 100 บาทต่อกก.แล้ว และได้ตามต้องการของเท่าไหร่มีซับพลายไว้รองรับหมด ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้เตรียมไว้สำหรับโครงการโคล้านตัว โคเนื้อสร้างชาติ เฟสแรกจะเริ่ม 5 แสนตัว ให้เกษตรกรเลี้ยงช่วยเสริมอาชีพใหม่หลังประสบอุทกภัย ภัยแล้ง ให้มีรายได้โดยเร็ว สามารถนำไปขุนใน 120 วัน ให้มีน้ำหนัก 400 กก.ขึ้นไปต่อตัว ส่งขายประเทศจีนมีความต้องการอีกจำนวนมาก 


นายประภัตร กล่าวว่า ในช่วงแรกของโครงการใช้วัวจากเมียนมา นำเข้ามามีน้ำหนักตัวละ 200 กก.เกษตรกรนำไปขุน 3 - 4  เดือน ให้ได้น้ำหนักเพิ่ม 100 กก.วันนี้คนจีนให้ราคารับซื้อ 95 - 100 บาทต่อกก.ซึ่งกำหนดเป็นวัวขนาดโคขุนแล้ว 400 กก.ขึ้นไป ทุกวันนี้การค้าขายวัว นำเข้าจากเมียนมา คนเวียดนาม คนลาว มาซื้อที่ด่านแม่สอด ผ่านประเทศไทยไปขุนที่ลาว เวียดนาม และส่งประเทศจีน

 

"โดยคนไทยไม่ได้อะไรเลย เมื่อกระทรวงเกษตรฯมาเดินหน้าโครงการโคเนื้อสร้างชาติ เกษตรกรทุกคนแฮปปี้ สามารถทำรายได้ทดแทนปลูกพืช กำไรดี ไม่มีเสี่ยง ฝนแล้งน้ำท่วม เลี้ยง 120 วันขายได้ ระหว่างนี้กำลังของบจากนายกรัฐมนตรี และครม.เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร 4-500 ล้านบาท และเป็นงบค่าประกันชีวิตโคตัวละ 100 บาท ขอใช้วงเงินกู้ กว่า 1 หมื่นล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรกรกู้ซื้อวัวตัวละ 2.5หมื่นบาท เฟสแรก 5 แสนตัว หากวัวเป็นอะไรตาย บริษัทประกันจ่ายเงินกู้แทนให้ชาวบ้าน ไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องหนี้สิน"