10  ตุลาคม 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามดูงานช่วยเหลือประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ พรัอมกับแจกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.ให้เกษตรกรกว่า 100 ครัวเรือน 
 

 

ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาจากชาวบ้านมาร้องเรียนส.ส.ในพื้นที่ของพรรคพลังประชารัฐ ในเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่อุทยาน ขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ บางพื้นที่กลายเป็นชุมชนเมือง ได้รับฟังปัญหาชาวบ้านยังไม่ได้สิทธิทำกิน ตนได้สอบถามสาเหตุและมอบให้ส่วนราชการในท้องถิ่นเร่งสำรวจแก้ไข

 

นอกจากนี้ขอให้กรมอุทยานฯระงับการไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่ไว้ก่อนตนจะเร่งดำเนินการหารือกับหน่วยงาน และดำเนิการสำรวจเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับราชการ ทั้งนี้กระทรวงฯจะนำเสนอปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

 

 

ธรรมนัส สั่ง อุทยานระงับไล่ชาวบ้านจ.แม่ฮ่องสอน ออกนอกพื้นที่

 

 

อย่างไรก็ตามหลังจากร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เข้ามารับตำแหน่ง และดูแหน่งยงานส.ป.ก. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด (สปจ.)ทุกจังหวัด ส่งบัญชีผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.มาทั้งหมดโดยเร็ว รวมทั้งเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินส.ป.ก.ทั่วประเทศ ทันทีหลังจากเสร็จภารกิจดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกษตรกร ประสบอุทกภัย 

 

“สั่งการส.ป.ก.ทุกพื้นที่ดูปัญหาทั้งหมดและแจกแจงปัญหาเป็นรายพื้นที่  ซึ่งมีพื้นที่ส.ป.ก.40ล้านไร่ทั่วประเทศ พบการใช้ผิดวัตถุประสงค์จำนวนเท่าไหร่ กี่ราย พื้นที่ใด อยู่ในมือนายทุน พื้นที่ทับซ้อนหน่วยงานอื่น พื้นที่ส.ป.ก.ที่เปลี่ยนสภาพไปไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร ซึ่งเป็นปัญหารื้อรังมายาวนานจะดำเนินการแก้ไขทั้งระบบได้ให้นโยบาย เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)ไปแล้ว ว่าต้องยึดคืนกลับมาเป็นของหลวงก่อนและจัดสรรให้ประชาชนเท่านั้น”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว ไว้ก่อนหน้านี้

 

 

ธรรมนัส สั่ง อุทยานระงับไล่ชาวบ้านจ.แม่ฮ่องสอน ออกนอกพื้นที่