คมชัดลึกออนไลน์ 23 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"ฟอร์ด เรนเจอร์"พันธุ์แกร่ง เจาะลึกทุกงานเกษตรไทย

7 ตุลาคม 2562 - 05:48 น.
ฟอร์ดเรนเจอร์,สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 158 ครั้ง

"ฟอร์ด เรนเจอร์"พันธุ์แกร่ง เจาะลึกทุกงานเกษตรไทย


            “ระยะทาง...พิสูจนม้า กาลเวลา...พิสูจน์ฟอร์ด เรนเจอร์" ที่นำคณะสื่อมวลชนและกลุ่มเกษตรกรกว่า 60 ชีวิต  นำโดยนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย(สกท.)"อ.ถวิล สุรรณมณี"ร่วมกับฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ร่วมผจญภัยไปกับกิจกรรม “ฟอร์ด เรนเจอร์ แกร่ง…ทุกงานเกษตร” 

             โดยเดินทางพิสูจน์สมรรถนะรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่มาพร้อมขุมพลังที่เหนือชั้นและเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่ตอบสนองต่อการขับขี่อย่างยอดเยี่ยมในเส้นทางสมบุกสมบัน ทั้งทางเรียบและออฟโรด สมกับคำนิยามรถกระบะ “เกิดมาแกร่ง” พร้อมฝ่าฟันทุกอุปสรรค เพื่อเยี่ยมชมสวนเกษตรและพูดคุยกับเกษตรกรใน3จังหวัดได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรีและนครราชสีมา

   สมหมาย เกตุแก้ว  ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง

            จุดหมายแรก คือ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระดับอำเภอ โดยมี สมหมาย เกตุแก้ว เป็นประธานศูนย์ฯ ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงมีความโดดเด่นจากการเป็นชุมชนที่ริเริ่มปรับเปลี่ยนจากการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้เรียนรู้และบริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยทางการเกษตร คือ ดิน น้ำ และพืช  มุ่งเน้นให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ มีความรู้ และแบ่งปันสู่ชุมชนเพื่อความผาสุขอย่างยั่งยืน บ้านทุ่งกระโปรงเน้นการปลูกพืชคลุมดิน เช่น ผักกูดที่มากด้วยประโยชน์ ปลูกง่าย ขยายพันธุ์ง่าย ขายคล่อง เพียบพร้อมด้วยสรรพคุณ เหมาะกับวิถีพอเพียง

            ปัจจุบัน ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ในวิถีชีวิตและวิถีทำกินด้านการเกษตร เป็นต้นแบบของบุคคลและชุมชนอื่นได้ โดยระหว่างการเดินทาง สื่อมวลชนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ปรุงโดยพืชผัก และผลผลิตทางการเกษตรที่สดใหม่ปลอดสารพิษของชุมชนบ้านทุ่งกระโปรงด้วย

           หลังจากนั้นมุ่งหน้าเยี่ยมชมสวนโกโก้ ของ ฐาณุพงษ์ ชินธนะชัยรัตน์ เกษตรกรยุคใหม่ ณ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โกโก้เป็นพืชยืนต้นที่ดูแลไม่ยุ่งยากเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทย โรคพืชและแมลงศัตรูรบกวนน้อย ใช้น้ำไม่มาก ออกลูกดกทั้งปี โดยสวนโกโก้แห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เริ่มปลูกโกโก้จำนวน 600 ต้น เป็นสวนโกโก้แบบอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ นอกเหนือจากการปลูกโกโก้แล้วยังมีการปลูกไม้ผลอื่น ๆ เช่น อ้อย หรือกล้วย ซึ่งสามารถนำซากของผลไม้มาย่อยสลายทำเป็นปุ๋ยให้กับโกโก้ได้ โดยสวนโกโก้แห่งนี้ ได้เข้าร่วมกับโครงการส่งเสริมการปลูกโกโก้ออแกนิคของบริษัท เอทีเอ โปรดักส์ จำกัด เพื่อทำการส่งออกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ระดับพรีเมี่ยมต่อไป

         จากนั้นแวะบ้านหมากม่วง เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นธุรกิจฟาร์มมะม่วงที่ดำเนินงานโดยเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยุค 4.0 ที่ต่อยอดธุรกิจการปลูกมะม่วงของครอบครัวมานานกว่า 20 ปี ให้กลายเป็นธุรกิจแบบครบวงจร ในช่วงเริ่มต้น บ้านหมากม่วงปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการจำหน่ายในประเทศ ต่อมาได้พัฒนาสายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตจนได้คุณภาพที่ส่งออกได้ ในแต่ละปีมีผลผลิตประมาณ 180-200 ตัน โดย"วราภรณ์ มงคลแพทย์" บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารจากจุฬาลงกรณ์ฯ เกษตรรุ่นลูก ซึ่งเป็นผู้ต่อยอดธุรกิจของครอบครัว โดยเล็งเห็นโอกาสและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูปมะม่วงเป็นสินค้าต่าง ๆ เช่น ไอศกรีมมะม่วงพุดดิ้ง มะม่วงลอยแก้ว แยมมะม่วง น้ำมะม่วง มะม่วงกวนกล้วยอบน้ำสมุนไพร รวมถึงข้าวเหนียวมะม่วงสูตรเฉพาะของฟาร์ม และกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงอีกหลายผลิตภัณฑ์

ผลโกโก้

          ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมสวนอะโวคาโด อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพพื้นที่ ให้ผลผลิตดกและเร็ว รวมถึงเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีปริมาณความต้องการสูงทั้งตลาดภายในและต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี สวนอะโวคาโด ของ สำเริง กลั่นกลิ่น ได้รับพันธุ์อะโวคาโดจากสถานีสุกวิจัยพืชสวนปากช่องและพันธุ์จากโครงการหลวงทางภาคเหนือมาทดลองปลูกอย่างต่อเนื่องจนมีต้นอะโวคาโดมากกว่า 500 ต้น โดยจะปลูกแซมในสวนน้อยหน่าเพชรปากช่อง ต้นหนึ่งให้ผลผลิตประมาณ 300-500 กิโลกรัมและจะให้ผลผลิตประปรายตลอดทั้งปี และจะมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน

         นอกจากนี้สวนแห่งนี้ยังมีต้นอะโวคาโดพันธุ์พิเศษ “พันธุ์บลูนี่” มีลักษณะผลใหญ่ คุณภาพดี รสชาติอร่อย ซึ่งมีปลูก ณ สวนแห่งนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น ก่อนมุ่งหน้าต่อไปยังศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การปลูกข้าวโพดและข้าวฟ่าง  ภายในมีพื้นที่ 2,600 ไร่ บนพื้นที่ลาดเชิงเขาหินปูน พร้อมกันนี้ได้สัมผัสถึงสมรรถนะอันดีเยี่ยมด้วยระบบช่วงล่างของฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อลดการโคลงตัว มอบการควบคุมและการทรงตัวที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยเหล็กแชสซีส์แข็งแกร่งพิเศษเสริมระบบกันสะเทือนมอบการควบคุมและความสะดวกสบายเหนือชั้น อีกทั้งยังขับขี่ง่าย ปลอดภัย ด้วยระบบพวงมาลัยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPAS) และระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS) ก่อนกลับ สื่อมวลชนได้มีโอกาสซื้อผลผลิตจากสถาบันวิจัยฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ข้าวโพดแปรรูปต่างๆ เป็นของฝากก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

          “ฟอร์ด ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย เรามั่นใจว่า ฟอร์ด เรนเจอร์ ยังคงรักษานิยาม ‘เกิดมาแกร่ง’ ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น สมรรถนะการขับขี่ที่พร้อมลุยในพื้นที่สมบุกสมบัน โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตร ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ทั้งการบรรทุก ลากจูง รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่ถูกติดตั้งมาเพื่อผู้ขับขี่ ที่สำคัญ ฟอร์ด เรนเจอร์ มีให้เลือกหลากหลายรุ่นตามความต้องการใช้งาน ในราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างง่ายๆ เราเชื่อมั่นว่า ฟอร์ด เรนเจอร์ พร้อมเป็นพาหนะคู่ใจที่ร่วมฝ่าฟันทุกอุปสรรคร่วมกับเกษตรกรไทยไปด้วยกัน” กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียนกล่าวย้ำทิ้งท้าย 

 

 “วราภรณ์ มงคลแพทย์” จากบัณฑิตจุฬาสู่เกษตรกรเต็มขั้น  

          บัณฑิตสาวจุฬาฯ“วราภรณ์ มงคลแพทย์”หรือน้องแนน ไม่สนมนุษย์เงินเดือนกลับบ้านสานต่องานเกษตรจากพ่อด้วยการพลิกพื้นที่สวนมะม่วงน้ำดอกไม้กว่า 250 ไร่"บ้านหมากม่วงเขาใหญ่"ในอ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ให้เป็นสวนท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ พร้อมแปรรูปผลผลิตตกเกรดเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  

    “วราภรณ์ มงคลแพทย์”หรือน้องแนน

       เธอเล่าว่าหลังจบการศึกษาสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เอกแปรรูปและความปลอดภัยอาหาร จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 4 ปีที่แล้วก็เดินทางกลับบ้านมาต่อยอดที่สวนของคุณพ่อ ที่ทำสวนมะม่วงอยู่ที่อ.ปากช่อง ซึ่งปีนี้มีอายุครบรอบ 30 ปีแล้ว  

         "เริ่มแรกเราวางแผนไว้แล้วที่จะมาเติมเต็ม ต่อยอดสวนของคุณพ่อ เราพยายามจะหาวิธีที่จะแปรรูปผลไม้ เมื่อไปเจอจุฬาฯเปิดสาขาวิชาแปรรูปและความปลอดภัยอาหารก็เรียนเลย เมื่อจบแล้วก็มาเปิดฟาร์มช็อป เปิดร้านเล็กๆ อยู่ติดถนนธนะรัชต์ และต่อมาย้ายมาอยู่ในสวนมะม่วงติดกับภูเขาวิวสวย ซึ่งคุณพ่อมีความเก่งอยู่แล้วในการปลูกและดูแลสวน ส่วนหนูเพียงมาสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปต่อยอดจากคุณพ่อ จากผลไม้ที่บางช่วงหรือบางลูก(ตกเกรด)มีราคาต่ำ เพื่อสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้น"น้องแนนย้อนอดีตใฟ้ฟัง 

          สำหรับบ้านหมากม่วงเขาใหญ่นั้นปัจจุบันพื้นที่มีทั้งสิ้น 250 ไร่ มีมะม่วงประมาณ 8,500 ต้น ส่วนใหญ่เป็นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โดยผลผลิตเกรดเอส่วนใหญ่จะส่งออกต่างประเทศ ส่วนที่ตกเกรดก็จะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ไอศกรีมมะม่วงรสเลิศ พุดดิ้งมะม่วง มะม่วงน้ำดอกไม้เสียบไม้เพื่อตอบโจทย์กับทุกกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีไอศกรีมมะม่วง หรืออย่างมะม่วงไม้เสียบ โดยนำมะม่วง 1 ลูกมาผ่าซีกทำเป็นไอศกรีมไม้เสียบ จากการแปรรูปดังกล่าวทำให้สามารถจำหน่ายมะม่วงได้ถึง 200 บาทต่อกิโลกรัม โดยเฉลี่ยมะม่วง 2 ลูก/กิโลกรัม)

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
"ฟอร์ด แร็พเตอร์"ไปได้ทุกที่ถ้ามีแร็พเตอร์
"ฟอร์ด มัสแตง" ทำไมขายดีมาตั้งแต่ยุค 60
รู้ก่อนซื้อ ford ranger 2018 ราคาและอุปกรณ์ ทั้ง 20 รุ่น 
" ฟอร์ด"โละพนักงานทั่วโลก 7,000 คน

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended