ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยพัฒนาการทางด้านไม้ประดับที่สืบสานต่อเนื่องกันมายาวนาน จนกลายเป็นแหล่งศูนย์รวมชนิดพันธุ์ไม้เกือบจะทั่วทุกมุมโลกมาปลูกใช้งาน สะสม และทดสอบความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึง และหรือแตกต่างกันออกไป ซึ่งไม้ประดับส่วนใหญ่ได้กลายมาเป็นขุมทรัพย์ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีในช่วงเวลาต่อๆมา และยังกระจายไปสู่ระบบการผลิตที่พร้อมจะทำให้มีปริมาณ ด้วยทักษะความรู้ ความชำนาญที่เกิดจากการลองผิด-ถูก จนกลายเป็นภูมิปัญญา ทั้งเทคนิคและวิธีการที่สอดคล้องหรือแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้ต้นไม้ประดับที่สวยและมีคุณค่าสู่ตลาดอย่างที่มีมา

 ไม้ประดับออนไลน์ ตลาดใหม่ที่น่าจับตา  ไม้ประดับออนไลน์ ตลาดใหม่ที่น่าจับตา

   

            ปัจจุบันแหล่งการค้ามีการขยายตัวไปมาก จากที่เคยมีเพียงตลาดหลักๆเฉพาะที่ วันนี้ได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามการเติบโตของเมือง และทิศทางการบริโภคที่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแม้บางช่วงเวลาจะมีปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจอยู่บ้าง จนทำให้สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ซึ่งไม้ประดับเองก็ดูไม่ต่างไปจากสินค้าอื่นในเวลานั้นด้วยเช่นกัน อันนับเป็นปัญหาที่ต่างก็รู้กันดีและที่จะทำได้ก็คือการต้องปรับตัวนั่นเอง และด้วยเหตุนี้จึงเป็นดั่งเสมือนก้าวแรกที่สำคัญ

            ซึ่งขณะเดียวกันของช่วงเวลาดังกล่าวก็มีการพัฒนาสู่การเติบโตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ:IT(Information Technology) พร้อมกับระบบสื่อสารที่ทันสมัยและกว้างไกลออกไป เข้าถึงได้เกือบจะทุกคนทุกหนแห่ง ด้วยสังคมออนไลน์ และหรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค(Social Network) ที่จะทำให้ทุกสังคมแต่ละวงการไม่เว้นแม้แต่ภาคส่วนของงานเกษตรที่แต่ก่อนดูจะโลเทค(LowTech) กลับได้ช่วยทำให้คนที่ปรับตัวได้ และรู้จักเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ก้าวข้ามผ่านภาวะที่หลายคนวิตกได้ดี

 ไม้ประดับออนไลน์ ตลาดใหม่ที่น่าจับตา

              ความเปลี่ยนแปลงทางการค้าไม้ประดับสู่ตลาดออนไลน์ เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเมื่อทุกอย่างมีความพร้อม และพัฒนาไปถึงจุดที่ลงตัวไม่เว้นแม้แต่บางอย่างที่ดูห่างไกลจากการขายในระบบนี้ กลับยิ่งมีความสำคัญมิได้ย่อหย่อนไปจากจุดหมายปลายทางของระบบการขายนี้เลย ทั้งส่วนกระบวนการบรรจุภัณฑ์ และระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพก็จะยิ่งทำให้เกิดความพึงพอใจไปถึงสินค้า โดยเฉพาะยิ่งเป็นสินค้าประเภทต้นไม้ที่มีชีวิต อันมีผลพวงจากการที่เคยซื้อหาอันมีเรื่องของเวลาและข้อจำกัดอื่นๆให้เกิดความลงตัวในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ กอปรกับวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสังคม หรือเป็นไปตามไลฟ์สไตล์(Life Style) ที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตมาเชื่อมโยงกับไม้ประดับที่เป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อน หรือปลูกเล่นเป็นงานอดิเรก กระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นอาชีพได้ ซึ่งต้องหาเก็บไม้ประดับพันธุ์ดีผ่านช่องทางการซื้อขาย ในทิศทางที่เกิดความพึงพอใจตรงกันทั้งสองฝ่าย

 ไม้ประดับออนไลน์ ตลาดใหม่ที่น่าจับตา

           ไม้ประดับที่ขายทางออนไลน์ เป็นเรื่องที่หลายคนคงมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ขาย หรือเป็นผู้ที่เคยสัมผัสกระบวนการดังกล่าว กระทั่งเป็นผู้รับสินค้าเองก็ตาม และหากจะเป็นส่วนหนึ่งในระบบการซื้อขายที่มีความคล่องตัวไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่อย่างไร เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนพร้อมศักยภาพทางการสื่อสารและวัตถุดิบที่มีโอกาสทางการตลาด ทั้งหมดที่จะพร้อมเชื่อมต่อข้อมูลไปถึงกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดถึงชนิด จำนวน ขนาด ราคา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบขนส่ง รวมถึงเงื่อนไขอันเป็นที่ยอมรับพร้องต้องกันทั้งสองฝ่าย และที่สำคัญอื่นๆอีกคือขั้นตอนและวิธีการชำระเงินพร้อมการรับประกันสินค้าที่อาจมีข้อผิดพลาดเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่องโดยคนหรืออื่นๆอันมีมาแต่ต้นทางที่ผู้ขายควรใส่ใจดูแลและรับผิดชอบ ซึ่งถือว่าในกระบวนการซื้อขายรูปแบบนี้ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจและมีธรรมาภิบาลต่อกัน อีกประเด็นคือต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้า รวมถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปถึงระดับที่เป็นสาระสำคัญเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และบางครั้งอาจต้องเข้าถึงข้อมูลทางประวัติการทำธุรกิจ หรือพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่บริสุทธิ์ใจในบางราย อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการค้า เพื่อเป็นการมั่นใจที่จะได้รับสินค้าตามแบบที่ตกลงและเป็นไปตามข้อมูลที่เสนอไว้แบบตรงไปตรงมาจากที่ทำประชาสัมพันธ์ไว้นั่นเอง

  

             ตลาดใหม่ของไม้ประดับเป็นที่น่าจับตาถึงมูลค่าและการเติบโตทางธุรกิจการค้ารูปแบบนี้ และยังคงมีช่องว่างอยู่อีกมากที่ใครๆจะทะยานเข้าสู่ธุรกิจรูปแบบนี้ โดยไม่ต้องมีแผงขายสินค้า และสถานที่แบบตลาดค้ารวมทั่วไป ทั้งยังเป็นผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีศักยภาพทางการทุกช่วงเวลา เพียงมีความพร้อมและเข้าใจในระบบการค้าออนไลน์ไปถึงกลุ่มลูกค้าที่สามารถเข้าถึง ก็จะเป็นการบริหารจัดการไม่ยากเกินไปอีกรูปแบบหนึ่งต่างไปจากการค้าแบบตั้งวางคอยคนมาซื้อ แถมยังมีความคล่องตัวที่ต่างกันไป ที่ดูเหมือนการค้าในระบบโซเชียลจะช่วยตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่ผู้ที่จะช็อปหรือจะขายด้วยระบบตลาดใหม่ของไม้ประดับ ที่หลายคนได้ลองแล้วติดใจหรือผ่านประสบการณ์ดีๆนั้นมาแล้ว 

 ไม้ประดับออนไลน์ ตลาดใหม่ที่น่าจับตา