royal coronation
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เล็งชงครม.ดันไทยร่วมสมาชิก สภาน้ำแห่งเอเชีย

วันที่ 26 กันยายน 2562 - 00:50 น.
สทนช,เล็งชงครม,ดันไทยร่วมเป็นสมาชิก,สภาน้ำแห่งเอเชีย,แก้ปัญหาน้ำทุกมิติ
Shares :
เปิดอ่าน 2 ครั้ง

สทนช.ย้ำจุดยืนผลักดันความร่วมมือการจัดการน้ำในภูมิภาคเอเชียในทุกรูปแบบ เน้นแก้ปัญหาด้านน้ำทุกมิติ เล็งชง ครม.เห็นชอบไทยร่วมสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชียอย่างเป็นทางการ

 

 

          ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมบอร์ดบริหารสภาน้ำแห่งเอเชีย หรือ Board of Council of AWC ครั้งที่ 10 พร้อมกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในพิธีเปิดการประชุมในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ และอดีตรองประธานบริหารสภาน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council : AWC) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนร่วมกับสภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) เป็นเจ้าภาพหลัก ณ เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ประเทศไทยได้แสดงจุดยืด และความมุ่งหวังว่า สภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) จะเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต ในฐานะของเครือข่ายด้านน้ำระดับโลก โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างประเทศสมาชิก สร้างการรับรู้ด้านปัญหาน้ำในภูมิภาคเอเชียแก่นานาชาติ รวมถึงมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่การบริการจัดการน้ำของเอเชียอย่างยั่งยืน

 

 

          เลขาธิการ สทนช. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำแก่ประเทศสมาชิกในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ที่นับว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวคิดหลักที่ประเทศไทยได้ประกาศไว้ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งแต่ละคำมีความหมายเชื่อมโยงไปถึงยุทธศาสตร์ของไทยในฐานะประธาน และทิศทางสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียน ได้แก่ ความยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการมองไปสู่อนาคต โดยความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งภาคีภายนอกภูมิภาคและประชาคมโลก เพื่อการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมีพลวัต สู่อนาคตที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ อันจะนำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีและสันติสุขของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย

 

          สำหรับสภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร และเป็นเครือข่ายของสภาน้ำโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและรองรับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และก่อตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในเอเชียและองค์กรนานาชาติ เชื่อมโยงภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการ พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) สอดคล้องกับกับภารกิจของ สทนช.ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบแนวคิดในการจัดตั้งสภาน้ำแห่งเอเชีย เมื่อปี 2558       

 

          ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากไทยเล็งเห็นความสำคัญของการผลักดันให้ประเทศสมาชิกในเอเชียมีองค์กรด้านน้ำระดับภูมิภาค เพื่อที่จะช่วยให้สามารถสะท้อนปัญหาความท้าทายด้านน้ำ และแนวทางแก้ไขปัญหาไปสู่เวทีระดับโลกได้ ซึ่งในวันอังคารหน้า (1 ต.ค.62) สทนช.จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา

 

          “การเข้าเป็นสมาชิกสภาน้ำแห่งเอเชีย (AWC) จะทําให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ 4 ด้านหลัก คือ 1. มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหาร การสมัครเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการวิชาการ รวมทั้งสมัครแข่งขันเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการ 2. เพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรม การแสดงบทบาทของไทยในการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านน้ำ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่างๆ และ 4. สร้างเครือข่ายภาคีด้านน้ำในระดับภูมิภาคให้เข็มแข็งยิ่งขึ้น” ดร.สมเกียรติ กล่าว.

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ