royal coronation
วันที่ 14 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ประภัตร ดันตากแหล่งผลิตโคเนื้อคุณภาพทดแทนนำเข้า

วันที่ 15 กันยายน 2562 - 00:20 น.
โคเนื้อพันธุ์ดี,ประภัตร โพธสุธน,กรมปศุสัตว์,โคพันธุ์ตาก
Shares :
เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประภัตร ดันศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก แหล่งส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีศักยภาพ ผนึกกรมน้ำขุดบ่อบาดาลปลูกพืชอาหารสัตว์

 

14 กันยายน 2562  นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก จ.ตาก

 

 

โดยบอกว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ได้หารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางพัฒนาและยกระดับศักยภาพของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,500 ไร่ เป็นแหล่งผลิตและพัฒนาพันธุ์โคเพื่อให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ให้มีความเพียงพอและมีคุณภาพรองรับในการให้บริการแก่เกษตรกร โดยได้ประสานความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนการขุดบ่อบาดาล และกรมชลประทานร่วมบูรณาการจัดการน้ำเพื่อการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ 

 

 

อย่างไรก็ตามในส่วนประเทศไทยมีการนำเข้าโคเนื้อพันธุ์ดีและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้ไทยต้องเสียดุลการค้าระหว่างประเทศปีละหลายล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก ดำเนินการสร้างโคพันธุ์ตากให้เป็นโคเนื้อพันธุ์ใหม่ของประเทศ ตั้งแต่ปี 2529 วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าโคเนื้อและเนื้อโคคุณภาพดีจากต่างประเทศ

 

 

รวมทั้งเพื่อผลิตโคพ่อพันธุ์และน้ำเชื้อแข็งกระจายพันธุกรรมให้กับเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีแม่โคพันธุ์ตาก ประมาณ 500 ตัว ใน 3 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก จำนวน 200 ตัว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์นครสวรรค์ จำนวน 200 ตัว และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก จำนวน 100 ตัว ซึ่งโคสายพันธุ์ตากเป็นโคที่มีการเจริญเติบโตเร็ว เนื้อนุ่ม และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้ดี

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ