royal coronation
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"เฉลิมชัย"เดินเครื่องแก้หนี้เกษตรกรหลังตั้งบอร์ดกฟก.

วันที่ 13 กันยายน 2562 - 00:05 น.
กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 22 ครั้ง

รมว.เกษตรฯเดินหน้าแก้หนี้เกษตรกรฟื้นฟูอาชีพ ระบุหลังตั้งบอร์ดกฟก. บริหารจัดการแก้หนี้เกษตรกรได้เต็มที่

 

 

13 กันยายน 2562 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) 

 

 

ล่าสุดครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกฟก. และก่อนหน้านี้รมว. เกษตรฯ ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการส่วนผู้แทนเกษตรกร 20 คนเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ดังนั้นคณะกรรมการกฟก. จึงมีองค์ประกอบครบทั้งกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนเกษตรกร และผู้ทรงคุณวุฒิ

 

โดยคณะกรรมการชุดใหม่ มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธานซึ่งจะเชิญประชุมเพื่อเลือกตั้งเลขาธิกา กฟก. โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้รมว. เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการกฟก. เฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเชื่อมั่นว่า เมื่อมีคณะกรรมการและเลขาธิการครบแล้ว กฟก. จะขับเคลื่อนการดำเนินงานได้เองต่อไป 

 

สำหรับวันนี้มีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรของพระราชาจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร 30 คน นำโดยนายโกวิทย์ เทพไพฑูรย์ มายื่นข้อเรียกร้องต่อรมว. เกษตร เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกฟก. อย่างยั่งยืนตามมติครม. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 36,605 ราย ที่ต้องการให้เพิ่มเติมการแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน ธนาคารต่าง ๆ และสหกรณ์การเกษตรด้วยเนื่องจากมติครม. ดังกล่าว มีเพียง ธ.ก.ส. เท่านั้นที่ปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรกรซึ่งเป็นสมาชิกเพียงกลุ่มเดียวและขอเพิ่มเติมรายชื่อเกษตรกรในการขึ้นทะเบียนหนี้กับกฟก. อีก 2,000 กว่าราย 

 

นายธนา แจ้งแก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ รับข้อเรียกร้องไว้ แล้วจะส่งต่อให้คณะกรรมการกฟก. ชุดใหม่รับไปดำเนินการต่อไป หลังจากนี้การแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกกฟก. จะดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยตรง 
 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ