31 ส.ค.62-ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และโครงการพระราชดำริ ว่าได้เห็นชอบโครงการขนาดใหญ่2โครงการ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(กนช.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

     

 

          

   

              โดยจะประชุมวันที่12ก.ย.นี้  คือโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ของกรุงเทพมหานคร และกรมชลประทาน จัดงบประมาณค่าก่อสร้าง ดำเนินงาน ฝ่ายละ50% และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จ.เพชรบุรี ของกรมชลประทาน

 

             สำหรับความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการน้ำที่ผ่านมติ กนช. จำนวน 19 โครงการ วงเงินรวม 103,470 ล้านบาท  ระยะดำเนินการปี2562-2565 แบ่งออกเป็น โครงการที่ผ่านมติครม. แล้วจำนวน 16โครงการ โดยได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 9โครงการ และอยู่ระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณอีก 7 โครงการ

 

             “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ฯมีหน้าที่กลั่นกรองทุกโครงการน้ำขนาดใหญ่ พร้อมมีอำนาจติดตามการก่อสร้างทุกโครงการ หากมีปัญหาทุจริต  ไม่เอาไว้แน่ และผมไม่มีคนรอบข้าง ใครคิดคดทรยศโกงบ้านเมืองโกงแผ่นดิน จัดการขั้นเด็ดขาดไม่ไว้หน้าทั้งขบวนการ ถ้าผู้รับเหมา ไม่รับผิดชอบงาน มีลักษณะประมูลงานให้ได้ปริมาณงานมากๆเข้าบริษัทตัวเอง แต่ไม่เร่งรัดก่อสร้าง จะปรับออกทันที เอาผิดหน่วยงานด้วย ซึ่งสัปดาห์หน้าผมจะเดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำ แม่แตง  แม่งัด แม่กวง  จ.เชียงใหม่  ที่เกิดความล่าช้าไปกว่าแผนกว่า 60%  ทั้งมีปัญหาบริษัทรายหนึ่ง ขุดเจาะอุโมงค์ ทิ้งงาน จากทั้งหมดมี3บริษัท โดยกรมชลประทาน รับผิดชอบโครงการนี้ “ร.อ.ธรรมนัส กล่าว