คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ส.ป.ก. จัดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่า-เกษตรกรรมยั่งยืน

29 สิงหาคม 2562 - 21:19 น.
สปก
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 858 ครั้ง

ส.ป.ก. จัดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่า-เกษตรกรรมยั่งยืน


            ทีมงานรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือ ส.ป.ก. จัดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

    

      วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษาร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมหารือกับนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (นางสาววรรณพร ดอกจำปา) และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรในเขต ส.ป.ก.

            อาทิ การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืิอง จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาหมอกควัน และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการปลูกสร้างป่าระบบวนเกษตร ตามรูปแบบโครงการธนาคารอาหารชุมชน เน้นไม้ยืนต้นที่เป็นพืขท้องถิ่นที่ชาวบ้านสามารถนำมาบริโภคได้

             ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสาสืบสานการสร้างป่าและเกษตรกรรมยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เพื่อเริ่มต้นดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งรับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า) พร้อมทีมงาน (ดร.ธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษา รอ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอัครา พรหมเผ่า ประธานกรรมการฮักบ้านเกิด และคณะ) ณ บ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

           

   โดย ส.ป.ก. จดกิจกรรมปลูกป่าระบบวนเกษตร กลุ่มเป้าหมาย 1,000 ราย จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เกษตรกร ชุมชน โรงเรียนและวัด พร้อมทั้งมอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร 200 ราย มอบปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ปลา ปัจจัยฯ พด. การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างระบบกสิกรรมยั่งยืนโดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินผสมผสานกับการสร้างพื้นที่ป่าร่วมกับการทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินต่อไป


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ