24 สิงหาคม 2562 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีน.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร ชะลอการอนุญาตขอนำเข้าใหม่  

 

 

 

รวมทั้งได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ฉบับ เกี่ยวกับการจำกัดการใช้วัถตุอันตราย 3 สารเคมีทางการเกษตร คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส โดยประกาศจะยกเลิกสารเคมีภายในปีนี้ จะเป็น1-2ตัวที่ต้องยกเลิกแน่นอนนั้น

 

น.ส.เสริมสุข ตอบว่าขอให้ไปถามรมช.เกษตรฯซึ่งเป็นผู้ให้ข่าวดังกล่าว

 

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่ากรมวิชาการเกษตร จะระงับการอบรมเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย หรือไม่เพราะเมื่อผ่านการอบรมสามารถซื้อสารเคมี 3 ชนิดไปใช้ได้ 

 

น.ส.เสริมสุข กล่าวว่าก็ไม่ทราบ ให้ไปถามคนที่ให้ข่าวนี้ คือ รมช.เกษตรฯ