18 สิงหาคม 2562 ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และนายจีรเดช  ศรีวิราช ส.ส.เขต 3 จังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ  

 

 

ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562 ณ บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำ อ.แม่ต๋ำ จ.พะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีอ 

 

 

โดย ร้อยเอก ธรรมนัส  เปิดเผยว่า สะพานถนนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชนทั้งชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ จ.พะเยา รวมถึงกรมประมง ส่วนราชการจังหวัดพะเยา ถือเป็นแนวทางอันดีในการประสานงานกันเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับชาวพะเยา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมที่รวดเร็วปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเทียว ที่มาท่องเที่ยวในเมืองพะเยา 

 

 

รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประขาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มจับปลาประมงพื้นบ้านที่มีสถานที่จับปลาเพิ่มขึ้น ที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และจะเป็นต้นแบบ ให้กับพื้นที่อื่นในการบริหารงานในการพัฒนาการใช้พื้นที่อย่างเป็นระบบต่อไป