royal coronation
วันที่ 16 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ความรู้จากภูมิปัญญาสู่วิถีทางเกษตกรรุ่นใหม่"ไร่เกษมสุข" 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 - 07:36 น.
ไร่เกษมสุข
Shares :
เปิดอ่าน 1,583 ครั้ง

ความรู้จากภูมิปัญญาประสานเทคโนโลยี สู่วิถีทางเกษตกรรุ่นใหม่"ไร่เกษมสุข" 

            เกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (YSF) ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 10,450 คนที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ของตัวเองในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยแต่ละปีกรมส่งเสริมได้ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อรับใช้บ้านเกิดไม่ต่ำกว่า 300 คนหรือแต่ละจังหวัดไม่ต่ำกว่า 30 คนโดยเฉลี่ย นอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการผลิตเกษตรกรกลุ่มนี้เพื่อรองรับการเติบโตของภาคการเกษตรไทยในอนาคตอีกด้วย 

         “ปีนี้กรมส่งเสริมได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมให้มีการอบรมทหารกองประจำการมาอบรมที่ศูนย์อบรมของเรา ขณะนี้กำลังดำเนินการอบรมใน 10 จุด จุดละ 20 คน ประมาณ 200 คนเพื่อให้เขาได้เรียนรู้การทำเกษตรแบบมืออาชีพ เมื่อเขาปลดประจำการกลับไปอยู่บ้านไปทำการเกษตร เราก็จะให้เกษตรตำบลในพื้นที่คอยติดตามให้องค์ความรู้ ไปคอยดูให้คำแนะนำปรึกษาว่าเราจะสนับสนุนอะไรได้บ้างแล้วก็ให้เขามาเป็นยังสมาร์ทต่อไป โดยจะทำแบบนี้ทุกปีจากนี้ไป” 

        ชาตรี บุนนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเผยนโยบายการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ระหว่างนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานกิจกรรมของกิตติกร อ่อนจันทร์ หรือ “เคน” เจ้าของไร่เกษมสุข ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หนึ่งเดียวของ อ.ทุ่งใหญ่ และเป็นประธานเครือข่ายยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของ จ.นครศรีธรรมราช

              ทั้งนี้ปัจจุบันเรามียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมมาตั้งแต่ปี 2557-2561 และได้รับการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในด้านการเกษตรยุคใหม่และการตลาดไปแล้วจำนวน 10,450 คน ส่วนในปี 2562 นั้นกำลังอยู่ระหว่างการประเมินอีก 2,875 คน จึงเห็นได้ว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในกระบวนการพัฒนายังนสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั้น กรมได้วางแนวทางไว้ 4 ขั้นตอน คือ 1.การจัดทำแผนพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำการเกษตร 2.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยส่งเสริมการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเองแบบผสมสาน 3.การเชื่อมโยงเครือข่าย โดยส่งเสริมการเชื่อมโยงทั้งด้านความรู้ เทคโนโลยีกิจกรรมด้านการตลาด และ 4.การประเมินศักยภาพของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์  นอกจากนี้กรมยังมีศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมียังสมาร์มฟาร์เมอร์เป็นผู้ดูแล 

                ไร่เกษมสุข ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นสวนเกษตรยุคใหม่ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กิตติกร อ่อนจันทร์ หรือ “เคน” อดีตวิศวกรที่ผันตัวเองมาทำเกษตรผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนรมิตพื้นที่กว่า 17 ไร่ในการทำสวนเกษตรยุคใหม่ โดยเริ่มต้นจากนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานมาปลูกในแปลงนาจนเจริญงอกงามเขียวชอุ่มเป็นบริเวณกว้างและพัฒนาพื้นที่โดยสร้างสะพานไม้ยกระดับสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร สามารถเดินเที่ยวชมศึกษาการปลูกข้าวและพืชผลอื่นๆ ทั่วอาณาบริเวณ

              “จุดเริ่มต้นของผมคือเมื่อเดือนเมษายน 2560 มีโอกาสเดินทางไปเข้ากราบพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานมาจำนวน 1 ถุง ประมาณ 200 เม็ดมาปลูกในที่นาข้างบ้าน จนกระทั่งต้นข้าวเจริญงอกงามเต็มที่จึงได้เก็บเกี่ยวใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ โดยตั้งใจว่าจะต้องขยายพันธุ์ข้าวพระราชทนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านที่มีอาชีพทำนา” กิตติกร เผยความตั้งใจกับ “คม ชัด ลึก”

               ปัจจุบัน “ไร่เกษมสุข” กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดที่มีผู้สนใจจากทั่วประเทศเดินทางไปศึกษาดูงานและเรียนรู้การทำเกษตรยุคใหม่  

             กิตติกร เผยต่อว่าหลังจากมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาชมแปลงนามากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้พัฒนาพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแปลงนา โดยจัดสร้างซุ้มดอกเห็ดสำหรับนั่งพักผ่อน หรือรับประทานอาหาร สร้างร้านจำหน่ายอาหารบริการนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังนำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใน จ.นครศรีธรรมราช มาจำหน่ายที่ไร่ด้วย  

               “เมืองไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ถ้าเรามาพลิกจากที่ทำนาแบบเดิมๆ ผมไม่ได้บอกว่านาแบบเดิมๆ ไม่ดี แต่เรามาขับเคลื่อนให้มันเร็วกว่าเดิม เข้ามาติดปีก โดยนำเทคโนโลยีนำความรู้ใหม่ๆ จากข้างนอกจากที่เราเคยไปศึกษาดูงาน ในส่วนของกรมส่งเสริมก็ได้เอาผมไปคลุกอยู่ในหลายๆ ที่ได้ไปเห็นกระบวนการการทำเกษตรในส่วนต่างๆ อย่างเช่นจากการที่ได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น ผมได้รูปแบบได้กระบวนการแนวคิดอะไรเยอะแยะมาต่อยอดการเกษตรในบ้านเรา”

                  สำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือยังสมาร์มฟาร์มเมอร์ เป็นโครงการต่อยอดมาจาก “เกษตรกรยุคใหม่” หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้บรรจุเอา “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.2522 โดยแผนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์เมื่อ 26 กันยายน 2554

               ซึ่งแนวคิด “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” เป็นวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์จาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการเกษตร ซึ่งมุ่งเน้นการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร โดยคาดหวังให้เกษตรกรมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงในมิติของการผลิตและการตลาดตลอดจนมีความสามารถในการผลิตและการตลาดในระดับที่พร้อมสำหรับก้าวสู่การเป็น “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” หรือผู้จัดการฟาร์มมืออาชีพ ที่สามารถทำการเกษตรได้จนประสบความสำเร็จ รวมถึงการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม เป็นต้น

         

        นับเป็นอีกความสำเร็จของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่ามาประสานกับนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่จนได้ผลสรุปเป็นสวนเกษตรกรยุคใหม่ที่ผ่านการเจียระไนจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ชื่อ กิตติกร อ่อนจันทร์ หรือ “เคน” เจ้าของไร่เกษมสุขนั่นเอง

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended