16 สิงหาคม 2562 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคเกษตรกรรมนับเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันภาคการเกษตรกรรมของไทยยังคงประสบปัญหา  

 

อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ และเทคโนโลยี ที่จะนำมาซึ่งความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับแนวคิดให้แก่เกษตรกรตลอดจนประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมในยุค Thailand 4.0  

 

ซึ่งจะต้องปรับแนวคิดให้แก่เกษตรกรไปสู่การทำเกษตรให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้ที่ดี บนพื้นฐานของวิชาการและเทคโนโลยี ที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนรับรู้ถึงแนวคิด วิธีการ และประโยชน์ของการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและความปลอดภัยของอาหารระหว่างเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างให้เกิดการตระหนักรู้และความใส่ใจต่อการเลือกบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จัดทำโครงการ “OPEN MIND” ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ ตระหนักและหันมาใส่ใจการทำเกษตรกรรมยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านช่องทางการสื่อสารในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งการจัดทำมินิซีรีส์“ OPEN MIND” จำนวน 24 ตอน ออกอากาศไปแล้วทางช่อง 3 SD และการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์แมกกาซีน ผ่านเว็บไซต์ facebook และ YouTube ด้วย

 

โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯสร้างการเชื่อมโยงทุกคนบนประเทศไทยเข้ากับการเกษตรกรรม ผ่านการปรับภาพลักษณ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกรูปแบบใหม่มากขึ้น เพราะเรื่องอาหารและการบริโภคเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้นการทำการสื่อสารให้ทุกภาคส่วนรับรู้ร่วมกันจะเป็นประโยชน์ในแง่องค์รวมของประเทศ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศได้ดึงศักยภาพในหลากหลายมิติมาช่วยกันแล้ว ก็จะสามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายขึ้น

 

ซึ่งการได้ร่วมมือกับภาคเอกชนองค์กรในครั้งนี้ ทำให้สามารถสื่อสารครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล เพื่อสร้างการผลักดันแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง สิ่งที่ทำอยู่ไม่ใช่เทรนด์ใหม่ แต่เป็นเทรนด์ที่เป็นสากลของทั่วโลก คือการที่ทำให้มนุษย์ กินดี อยู่ดี มีสุขภาพที่ดี ซึ่งทั้งหมดมาจากแหล่งกำเนิดของอาหาร เราต้องการสร้างให้ทุกคนตระหนักว่าอาหารที่ดีเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะมีกำลังสร้างสรรค์ให้ประเทศและสังคมน่าอยู่ขึ้น และเมื่อมีอาหารที่ดีอยู่ในบ้านของเกษตรกร เกษตรกรก็จะมีสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาสู่ยุค 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

สำหรับโครงการ “OPEN MIND” ได้ผลิตภาพยนตร์สั้น “OPEN MIND” จำนวน 24 ตอน ความยาวตอนละ 3 นาที ออกอากาศไปแล้วทางช่อง 3 SD ในรายการมองโลกมองเรา ช่วงเวลา 8.00-8.30 น. โดยเนื้อหาจะพูดถึง เกษตรกรรมยั่งยืน, การรวมกลุ่มสหกรณ์, การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการเกษตรพาณิชย์, ผลกระทบของผู้บริโภคต่อสินค้าเกษตร, ความเข้าใจในการเลือกสินค้าการเกษตรและการบริโภคยั่งยืน,

 

ระบบการทำการค้าเกษตรคุณธรรม, การตลาดการเกษตร และเตรียมการส่งออกสินค้าเกษตร โดยจะนำความรู้เหล่านี้สอดแทรกเข้าไปในรูปแบบความบันเทิง ซึ่งได้นักแสดง อาทิ ก็อต-จิรายุ ตันตระกูล, แจนจัง-เจตสุภา เครือแตง, จอร์จ-ฐปนัท สัตยานุรักษ์, ป๋อง-กพล ทองพลับ, ณัฏฐ์ กิจจริต และ พลอย-วรางคนาง วุฑฒยากร มาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ภายในซีรีส์ นอกจากนั้น ยังมีการจัดทำสื่อทางเลือกใหม่ “ออนไลน์แมกกาซีน” ด้วยรูปแบบของการใช้เว็บไซต์ facebook และ Youtube ด้วยการใช้เทคนิคการนำเสนอที่ทันสมัย เพื่อเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทางกับกลุ่มผู้ชมด้วย                   

                   

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการ “OPEN MIND” และรับชมซีรีส์ “OPEN MIND” ย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/openmindth  และwww.youtube.com/user/JSLGlobalMedia