royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เกษตรฯ เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก 20-29 พ.ค.นี้

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 - 12:29 น.
ผึ้งโลก
Shares :
เปิดอ่าน 1,394 ครั้ง

เกษตรฯ เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก 20-29 พ.ค.นี้

 
     กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก 20-29 พ.ค.นี้ เผยวิธีเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรงให้ได้ผลผลิตคุณภาพ เชิญชวนผู้สนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
  

               นายสำราญ  สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากรายงาน FAO ปี 2560 ไทยผลิตน้ำผึ้งเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากเวียดนาม และเป็นอันดับ 36 ของโลก โดยไทยผลิตน้ำผึ้งได้ในปริมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เวียดนามผลิตได้ แต่เมื่อคำนวณอัตราการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทยแล้ว สามารถมีกำลังผลิตน้ำผึ้งได้ถึงสองในสามของผลผลิตน้ำผึ้งจากเวียดนาม กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของผึ้ง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทย และการใช้ผึ้งในการช่วยผสมเกสรเพื่อสร้างความหลากหลายทางธรรมชาติและเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า การอนุรักษ์ผึ้งช่วยในการผสมเกสรพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย หลายชนิด สามารถเพิ่มผลผลิตของไม้ผล พืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ ได้อีกด้วย
              สำหรับการวางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงผึ้งของเกษตรกรไทย กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดงานวันผึ้งโลก (World Bee Day) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมเปิดโอกาสในการเพิ่มช่องทางตลาดด้วยการจัดเวทีพบปะเจรจาระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ประกอบการ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปตระหนัก เห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของผึ้ง ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและบรรยายความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับผึ้ง

                 เช่น สรรพคุณและคุณค่าของน้ำผึ้งจากผึ้งชนิดต่างๆ ของประเทศไทย มาตรฐานน้ำผึ้ง การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผึ้งและการตลาดน้ำผึ้ง เอกลักษณ์น้ำผึ้งไทย การทดสอบน้ำผึ้ง ความหลากหลายของพวกผึ้ง การใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร ตลอดจนมีการจัดแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่  ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งด้วย โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น จันทบุรี อุตรดิถต์ และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ และชุมพร ร่วมให้ความรู้ และระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2562 ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผึ้งของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และผู้ประกอบการ  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เกต (Grurmet Market) กรุงเทพฯ
     

            ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันผึ้งโลกเพื่อรับสาระความรู้ในการพัฒนาอาชีพและการผลิตสินค้าจากผึ้ง ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากผึ้ง ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เกต (Grurmet Market) ชั้น G กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20 - 29 พฤษภาคม 2562 

Shares :