royal coronation
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

เปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงฯ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 13 ฉบับ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 - 13:50 น.
กรมส่งเสริมสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 1,052 ครั้ง

เปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงฯ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ 13ฉบับ

          กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงฯ 13 ฉบับ ผ่าน www.cpd.go.th พร้อมเปิดเวทีเชิญผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียน รับฟังความคิดเห็น 14-15 พ.ค.นี้

 

   

           เมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงฯจำนวน 13 ฉบับ ที่ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 มาตรา 89/2 หมวดการดำเนินงานและการกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ผ่านทางเวปไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) ตั้งแต่วันนี้ (4 พ.ค.62) เป็นต้นไป


         พร้อมทั้งจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนในวันที่ 14 และ 15 พ.ค.62 ที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพ โดยในวันที่ 14 พ.ค.จะจัดรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ฯขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปและชุมนุมสหกรณ์ จำนวน 154 แห่ง

               ส่วนในวันที่ 15 พฤษภาคม จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ฯขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์รวมต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท จำนวน 1,771 แห่ง สำหรับในวันที่ 15 พ.ค.62 จะเพิ่มช่องทางโดยการส่งสัญญาณการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ผ่านทาง video conferrence ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศอีกช่องทางหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนผู้บริหารสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ หรือผู้สนใจ เข้าร่วมแสดงความเห็น ได้ตามเวลาและสถานที่ดังกล่าว

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ