คมชัดลึกออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"กรมประมง"ดีเดย์เปิดตัวระบบผลิตกุ้งปลอดโรค

11 เมษายน 2562 - 09:34 น.
กรมประมง,กุ้ง,เลี้ยงกุ้ง,เกษตรกร
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 427 ครั้ง

"กรมประมง"ดีเดย์เปิดตัวระบบผลิตกุ้งปลอดโรค ต้นเม.ย.ช่วยเกษตรกรลดความเสี่ยงเลี้ยงกุ้งทะเลต้นทุนสูง


 

                 11 เมษายน 2562 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลเป็นต้นทุนแฝงที่ทำให้ต้นทุนการผลิตของเกศรรกราสูงขึ้น สร้างปัญหาต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลก  

 

                 ทั้งนี้เกษตรกรต้องการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการตรวจสอบการปลอดโรคของพันธุ์กุ้ง ที่จะนำมาเลี้ยงใหม่  ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง กรมประมงจึงดำเนินโครงการ การผลิตกุ้งปลอดโรคทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้ได้ พันธุ์กุ้ง ที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง ปลอดโรค ช่วยลดความเสี่ยงของการนำเชื้อก่อโรคสู่ฟาร์มเลี้ยง สนับสนุนให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และกุ้งก้ามกรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็น 3 กระบวนการ คือ

 

                 กระบวนการที่ 1 การ Clean up : ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562  โดยกรมประมง จะเข้าเก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ ขี้กุ้ง ลูกกุ้ง และอาหารสด เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคในกุ้ง พร้อมทั้งจะตรวจระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ขั้นพื้นฐานในโรงเพาะและอนุบาลกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกรามทั้งหมดจำนวน 428 แห่ง

 

                 กระบวนการที่ 2 การตรวจ Lot by lot : ดำเนินการต่อจากการ Clean up โดยกรมประมงจะตรวจสอบลูกกุ้งระยะ PL ในโรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งทะเลและที่จะขายให้เกษตรกร ในทุกรุ่นการผลิต

 

                 กระบวนการที่ 3 การใช้ Application รายงานการเกิดโรคสัตว์น้ำแบบออนไลน์ : เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยกรมประมงจะเปิดระบบการรายงานการเกิดโรคให้เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและบุคคลทั่วไป เข้ามาใช้งานเพื่อรายงานเละตรวจสอบการเกิดโรค เมื่อพบกุ้งมีการตายผิดปกติ เจ้าหน้าที่ของกรมประมงจะเข้าไปตรวจสอบ และแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร

 

                 กรมประมงคาดหวังว่าการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งมีความยั่งยืน เนื่องจากโรงเพาะพันธุ์และโรงอนุบาลถือเป็นกิจกรรมต้นน้ำ การควบคุมคุณภาพที่ดี โดยให้มีการผลิตลูกกุ้งคุณภาพและปลอดจากเชื้อก่อโรค จะลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพได้
 
 
                 นอกจากสภาพภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนแล้วยังเป็นปีที่คาดว่าเป็นปีที่แล้งจัด ทำให้ฤดูการเลี้ยงกุ้งที่กำลังเริ่มในปีนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดที่รุนแรงขึ้น ขอเตือนเกษตรกรเช่น โรงเพาะฟัก ใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ปลอดจากเชื้อก่อโรค ที่ผ่านการตรวจโรคจากกรมประมง โรงอนุบาลและฟาร์มเลี้ยง ใช้ลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่ได้มาตรฐานการผลิตกุ้งปลอดโรคมีการจัดการการเลี้ยงที่ดี หลีกเลี่ยงการทำให้กุ้งเกิดความเครียด เช่น ไม่ปล่อยกุ้งแน่นจนเกินไป คุณภาพน้ำเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการใช้อาหารสด 

 

 

 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ