คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

  กรมข้าวเชื่อมโยงตลาดข้าวGAPโครงการนาแปลงใหญ่จ.อุตรดิตถ์

8 มกราคม 2562 - 11:29 น.
กรมการข้าว
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

Shares :
เปิดอ่าน 265 ครั้ง

  กรมการข้าวเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ จ.อุตรดิตถ์


     
                    ชาวนาไทยในปัจจุบัน จะทำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในทำการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสนใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่กว่าที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้นั้น ชาวนาจะต้องมีความเข้าใจถึงรายละเอียด ข้อกำหนด ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

           


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

               และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ โดยกรมการข้าว ถือเป็นอีกโครงการที่จะช่วยให้ชาวนา สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพ และผ่านการรับรองมาตรฐานข้าวปลอดภัย หรือที่ชาวนาเรียกกันว่า ข้าว GAP

                 ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานจากกรมการข้าวที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่นิคมสหกรณ์พิชัย ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ในเรื่องของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่  ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการให้ชาวนาไทย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและรายได้ โดยมีระเบียบเงื่อนไข ข้อกำหนด เพื่อให้ชาวนาสามารถเข้าร่วมโครงการและขอรับการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP 
                     ธีรวัฒน์ กาวี เจ้าหน้าที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ได้พูดถึงการให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่นิคมสหกรณ์พิชัย ที่สนใจและเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ว่าเดิมที่นั่นสมาชิกกลุ่มให้ความสนใจกับโครงการนี้ไม่มากนัก และเมื่อสมาชิกในกลุ่มเริ่มขอเข้าร่วมโครงการ และขอตรวจรับรองมาตรฐานข้าว GAP จนผ่านได้เป็นสมาชิกโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่แบบรายเดี่ยวแล้ว ก็เริ่มนำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มสนใจ จึงได้ขอให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ เข้ามาอบรมและให้ความรู้

         

       กระทั่งกลุ่มสมาชิกประชุมหารือและร่วมกันขอเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ แบบรายกลุ่ม และทำตามวิธีการ เงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ กระทั้งปี 2559 ข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่นิคมสหกรณ์พิชัย ก็ผ่านการรับรองมาตรฐานข้าว GAP นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม ทั้งเรื่องการผลิตข้าวปลอดสารพิษที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า รวมถึงสุขภาพทั้งกายและใจของสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่นิคมสหกรณ์พิชัยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ