ข่าว

ลงนามข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้ร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง

ลงนามข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้ร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟลงนามข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้ร่วมกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง

 

            คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ร่วมลงนามในข้อตกลงแผนชำระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง หลังบรรลุข้อหารือแนวทางจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและการส่งชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ในวงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท ระยะเวลา 6 ปี โดยเจ้าหนี้พร้อมให้ความช่วยเหลือลดดอกเบี้ยเงินกู้ เงินฝาก พร้อมทั้งผ่อนปรนการชำระหนี้บางส่วนเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินงาน สามารถปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่เดือดร้อนได้ 

 

            นายณรงค์พล พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์              ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงแผนชำระถหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝาก ระหว่างคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด กับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ 15 แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่คณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ได้มีการประชุมร่วมกันกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 แห่ง ถึงแผนการชำระหนี้เงินกู้และจ่ายคืนเงินฝากตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา และได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสหกรณ์เจ้าหนี้ในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างลุล่วง จึงได้มีการลงนามในข้อตกลงระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ ฯ กับสหกรณ์เจ้าหนี้ ในวันนี้(31 พ.ค.)

 

            ด้านนายสิทธิพร ปานใจ ประธานคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เปิดเผยว่า  ได้ยื่นข้อเสนอให้กับสหกรณ์เจ้าหนี้ได้พิจารณา และได้ข้อตกลงร่วมกัน คือ ในส่วนของหนี้เงินกู้ยังชำระปกติ แต่ขอความร่วมมือกับสหกรณ์เจ้าหนี้ คือ ต้นเงินกู้ใน 2 งวด จะชำระหนี้ตามปกติแต่เม็ดเงินนั้นจะขอให้ฝากไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯก่อน ซึ่งเงินต้นชำระหนี้ใน 2 งวดนี้ เมื่อโยกไปเป็นเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ จะนำไปใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ โดยให้เงินกู้แก่สมาชิก และทำให้สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น กรณีของเงินกู้ได้ขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์เจ้าหนี้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกสัญญาร้อยละ 1 เพื่อช่วยลดต้นทุนของสหกรณ์ลง  ในส่วนของเงินฝาก              ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นร้อยละ 4 ต่อปี ทุกบัญชีเป็นการลดภาระการชำระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟกับสหกรณ์เจ้าหนี้ ทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้น และมีแผนในการจ่ายคืนเงินฝาก และชำระหนี้เงินกู้ให้สหกรณ์เจ้าหนี้ได้เห็นชัดเจน ว่าในแต่ละปีจะจ่ายคืนเท่าไหร่อย่างไร ในอัตราเท่าไหร่  ซึ่งแผนชำระหนี้คืนมีระยะเวลา 6 ปี  คาดว่าเมื่อดำเนินการได้ตามข้อตกลงงนี้ ในเดือนมิถุนายน สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท              เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกก่อนในขณะเดียวกันก็จะเป็นรายได้กลับมา เพื่อให้มีสภาพคล่องและเดินได้ต่อไป

          นอกจากนี้ นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด  ในฐานะตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ ที่ช่วยกันประคับประคอง ช่วยกันแก้ไขปัญหา ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 สหกรณ์ ได้ร่วมมือร่วมใจกัน หารือเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์สหกรณ์สโมสรรถไฟฯกลับมามีความมั่นคงและยืนยันว่าสามารถดำเนิน ธุรกิจร่วมกันกับสหกรณ์พันธมิตรทั้งหมดได้ด้วยดี สามารถดูแลสมาชิกของทุกสหกรณ์ได้ตามปกติ

          นอกจากนี้ นายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำกัด  ในฐานะตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและขอบคุณทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการชั่วคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟฯ ที่ช่วยกันประคับประคอง ช่วยกันแก้ไขปัญหา ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี ซึ่งสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 15 สหกรณ์ ได้ร่วมมือร่วมใจกัน หารือเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์สหกรณ์สโมสรรถไฟฯกลับมามีความมั่นคงและยืนยันว่าสามารถดำเนิน ธุรกิจร่วมกันกับสหกรณ์พันธมิตรทั้งหมดได้ด้วยดี สามารถดูแลสมาชิกของทุกสหกรณ์ได้ตามปกติ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง