๏ เห็นเห็นที่เห็นที่เป็นอยู่
รู้อย่างที่รู้อย่างที่เห็น
เป็นอยู่อย่างนี้อย่างที่เป็น
ร้อนร้อนเย็นเย็นอยู่เช่นนี้

 


๏ เป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป
ใช่และไม่ใช่โดยวิถี
เหมือนเหมือนจะไม่เหมือนจะมี
ผ่านวันเดือนปีเพื่อผ่านพ้น


๏ เป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป
ทั้งเก่าและใหม่ในทุกหน
จริงจริงเท็จเท็จมีปะปน
มีเหตุมีผลมีไม่มี


๏ เป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป
ข้างนอกข้างในโน่นนั่นนี่
ดีดีชั่วชั่วชั่วชั่วดีดี
ชี้นำนำชี้ทุกที่ทาง


๏ เป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป
มีรับมีให้ให้สะสาง
มีให้ยึดติดและปล่อยวาง
อลังการงานสร้างกระซิกกระเซ็น


๏ เห็นเห็นที่เห็นที่เป็นอยู่
รู้อย่างที่รู้อย่างที่เห็น
เป็นอยู่อย่างนี้อย่างที่เป็น
ร้อนร้อนเย็นเย็นอยู่เช่นนี้ !.

......................................