๏ มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
แล้วแต่ใครแยกแยะอ้างเหตุผล
มีทั้งอ้างในนามประชาชน
และทั้งอ้างบุคคลรายคนไป

 


๏ มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
ขุดคุ้ยค่อนแคะกี่ขดไส้
เบื้องหน้าเบื้องหลังใครต่อใคร
อยู่ที่เมื่อไหร่จะใช้มัน


๏ มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
จับแพะชนแกะล้วนสร้างสรรค์
จากเมื่อวานถึงพรุ่งนี้วันต่อวัน
เผลอก็ลืมกันเท่านั้นเอง


๏ มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
เตาะเตาะแตะแตะไม่รีบเร่ง
ตั้งวงร้องรำทำเป็นเพลง
ต่างคนต่างเก่งครื้นเครงคน


๏ มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
ปากเปียกปากแฉะใช้เหตุผล
วันเปลี่ยนใจเปลี่ยนเหมือนเล่นกล
แก้ล่างแก้บนจนวันนี้


๏ มันก็มีเหตุผลทั้งนั้นแหละ
เหตุผลเยอะแยะประเสริฐศรี
วันเดือนปีผ่านวันเดือนปี
เหตุผลจึงต้องมีฉะนี้แล !.

................................