๏ จัดให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
อำนวยอำนาจวาดหวัง
ใช้ก็ต้องใช้กำลัง
โดยชอบโดยชังสั่งมา

 

๏ ธรรมคืออำนาจโดยธรรม
ไม่ใช่โดยคำสรรหา
ไม่ได้ใช้ตาต่อตา
ฟันต่อฟันฆ่าชิงชัย


๏ ไม่ใช่อำนาจคือธรรม
ไม่อาจชี้นำส่งให้
อำนาจมีโดยทั่วไป
ต่างกันที่ใช้ต่างกัน


๏ ธรรมคืออำนาจโดยธรรม
โดยการตอกย้ำเลือกสรร
รู้โทษรู้เท่ารู้ทัน
ผ่านคืนผ่านวันเรียนรู้


๏ ไม่ใช่อำนาจคือธรรม
โดยการยีย่ำอดสู
ทำลายมิตรเป็นศัตรู
ปิดตาปิดหูปิดใจ


๏ อำนวยอำนาจวาดหวัง
ชนะพ่ายพังยิ่งใหญ่
เป็นเราเป็นเขาเป็นใคร
ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้ !.

............................