๏ เขาก็ว่าของเขาไปตามเรื่อง
ปล่อยให้เราขุ่นเคืองและเคืองขุ่น
เขาพูดถึงกำไรและขาดทุน
ปล่อยให้เราหัวหมุนต้นทุนจม

 


๏ เขาก็กินของเขาไม่แบ่งคืน
ปล่อยให้เราขมขื่นและขื่นขม
เขาพูดถึงคะแนนเสียงคะแนนนิยม
ปล่อยให้เราทุกข์ตรมไม่มีคะแนน


๏ เขาก็เล่นของเขาแบบของเขา
ปล่อยให้เราแบบเราไม่มีแก่น
เขาพูดถึงทวยเทพกระทำแทน
ปล่อยให้เรากระท่อนกระแท่นเป็นผู้ทน


๏ เขาก็ไปของเขาตามทางเขา
ปล่อยให้เราตามทางอย่างสับสน
เขาพูดถึงอนาคตของชั้นชน
ปล่อยให้เราทุรายทุรนกับชนชั้น


๏ เขาก็เป็นแบบเขาเต็มคุณค่า
ปล่อยให้เราไร้ราคาตะกายสวรรค์
เขาพูดถึงพูดถึงทุกทุกวัน
ปล่อยให้เราหลับฝันฉันและเธอ


๏ เขาก็ว่าแบบเขาไปตามเรื่อง
ปล่อยให้เราเชื่องเชื่องเสมอเสมอ
เขาพูดถึงผลประโยชน์บำรุงบำเรอ
ปล่อยให้เรานั่งเซ่อเพ้อซ้ำซ้ำ !.

.......................................