๏ ทั้งทั้งที่รู้ทั้งที่รู้
ยังอ้างว่าสู้เพื่อศักดิ์ศรี
ผู้กระทำผู้ถูกกระทำต่างย่ำยี
ประทับตราตีตาต่อตา

 


๏ ทั้งทั้งที่รู้ทั้งที่รู้
ประจักษ์สายตาดูอยู่ตรงหน้า
ที่เห็นชัดเห็นความเป็นมา
ความเป็นไปบ่นบ้าความเป็นไป


๏ ทั้งทั้งที่รู้ทั้งที่รู้
ยินชัดกับหูอยู่ว่าใช่
ยินเต็มสองหูทั้งใกล้ไกล
แต่ยังไม่รู้อะไรอะไรทั้งนั้น


๏ ทั้งทั้งที่รู้ทั้งที่รู้
สัมผัสมีอยู่จริงกับฝัน
รับและรู้ได้ทุกคืนวัน
แต่ก็ยังปิดกั้นสัมผัสตน


๏ ทั้งทั้งที่รู้ทั้งที่รู้
คำพูดพร่างพรูทุกแห่งหน
วาทกรรมบาดแผลทุรายทุรน
ระหว่างคนต่อคนทุกคนไป


๏ ทั้งทั้งที่รู้ทั้งที่รู้
ใจยังมีอยู่จริงหรือไม่
นาครรุ่มร้อนควรสุมไฟ
หรือควรสาดน้ำใส่ดับไฟร้อน !.

.........................................