๏ ร้อนฤดูหนาวสะบัดร้อน
สะบัดหนาวแทรกซ้อนสะบัดหนาว
มีบ้างบางครั้งบางครั้งคราว
ยะเยือกในอบอ้าวระอุอิง

 

๏ หนาวหนาวร้อนร้อนฤดูหนาว
สามสี่ห้าหาวราวผีสิง
ลมเย็นพัดต้องไม่ไหวติง
เดี๋ยวเท็จเดี๋ยวจริงไม่นิ่งนาน


๏ ร้อนร้อนหนาวหนาวไม่รู้แน่
ยักยันยักแย่ทุกหย่อมย่าน
ชักเข้าชักออกอย่างเอางาน
กระดืบคืบคลานลุกลี้ลุกลน


๏ ร้อนฤดูหนาวรุมและเร้า
ในออกนอกเข้าแสร้งสับสน
กลับบนเป็นล่างกลับล่างบน
สิ่งของสัตว์คนวกวนเวียน


๏ หนาวหนาวร้อนร้อนร้อนและหนาว
โฉ่ชื่ออื้อฉาวฉวัดเฉวียน
ไปไม่ลามาไม่ไหว้ยังไม่เนียน
เปลี่ยนฤดูเปลี่ยนฤดูคน
๏ ร้อนร้อนหนาวหนาวหนาวและร้อน
ตอนตัดตัดตอนตอนเริ่มต้น
ร้อนฤดูหนาวเป็นตัวเป็นตน
หนาวประชาชนฤดูนี้ !.

.....................................