๏ กราบพ่อบอกพ่อว่ารักพ่อ
โดยไม่รีรอไม่อิดเอื้อน
รักพ่อเพราะรักพ่อคำพ่อเตือน
ไม่บิดไม่เบือนไม่บดบัง

 


๏ รักพ่อเพราะพ่อสอนให้รัก
สอนให้รู้จักรักและหวัง
สอนให้เรียนรู้อย่างจริงจัง
สอนว่าผิดพลั้งต้องกล้ารับ


๏ รักพ่อเพราะพ่อคอยสอนสั่ง
สอนให้สติตั้งใจสดับ
สอนให้รู้ถ้วนจำนวนนับ
สอนให้เปลี่ยนปรับชีวิตจริง


๏ รักพ่อเพราะพ่อสอนชีวิต
สอนให้รู้จักคิดทุกทุกสิ่ง
สอนให้รู้จักให้ไม่ช่วงชิง
สอนให้ซื่อสัตย์ยิ่งยิ่งชีวิต


๏ รักพ่อเพราะพ่อสอนเรียนรู้โลก
สอนให้รู้ทุกข์โศกถูกและผิด
สอนให้รู้ความสุขแม้น้อยนิด
สอนให้ใจรู้ทิศเพื่อนำทาง


๏ กราบพ่อบอกพ่อว่ารักพ่อ
ลูกยังเรียนรู้ต่อเพื่อสรรค์สร้าง
ลูกรู้พอรู้อิ่มรู้ปล่อยวาง
กราบพ่อด้วยหัวใจกระจ่างกระจ่างใจ !.

................................