๏ ฟังเสียงน้ำไหลไม่รู้หยุด
ปลอบหัวใจชำรุดกลางป่าเขา
ยินสรรพเสียงมาแนบเนา
จนเสียงในใจเราไม่ได้ยิน

 


๏ ยินแต่เสียงน้ำไหลอยู่ในป่า
ครวญเสียงเหว่ว้าไม่รู้สิ้น
เสียงแห่งความเหงาความคุ้นชิน
ผสมเสียงน้ำรินเซาะโขดธาร


๏ ลูกมะเดื่อสุกกระจายเกลื่อน
ฝากร่องรอยเตือนถึงถิ่นฐาน
มะเดื่อใหญ่แทงยอดเพื่อเบ่งบาน
เพื่อตกหล่นตำนานชีวิตไพร


๏ ผีเสื้อน้อยใหญ่ร่ายระบำ
ขยับปีกขับลำนำธารน้ำไหล
ส่ำสัตว์เริงเล่นระวังระไว
ใกล้ใกล้ไกลไกลในครู่นั้น


๏ เสียงป่าเสียงไพรเสียงสายน้ำ
เสียงขับลำนำในความฝัน
เสียงของความจริงไม่ยืนยัน
เสียงสารพันเถื่อนบรรเทา


๏ ฟังเสียงน้ำไหลไม่รู้หยุด
ปลอบหัวใจชำรุดกลางป่าเขา
ยินสรรพเสียงมาแนบเนา
จนเสียงในใจเราไม่ได้ยิน

ยินสรรพเสียงมาแนบเนา
รอยินเสียงในใจเราที่ไม่ได้ยิน !.

..........................................