๏ โลกเปลี่ยนโลกหรือโลกมิได้เปลี่ยน
สรรพสิ่งหมุนเวียนโลกวิสัย
เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป
เพื่อจะเกิดขึ้นใหม่ในอีกครา

 

๏ เราเปลี่ยนเราหรือเรามิได้เปลี่ยน
ทั้งหมดแค่หมุนเวียนในเบื้องหน้า
หมุนทับรอยเบื้องหลังวันเวลา
เพื่อจะหมุนกลับมาในอีกครั้ง

 

๏ โลกเปลี่ยนเราหรือเราเปลี่ยนแปลงโลก
เปลี่ยนสุขเปลี่ยนโศกเปลี่ยนความหวัง
เปลี่ยนชัยชนะเปลี่ยนพ่ายพัง
เปลี่ยนความชิงชังเปลี่ยนความรัก

 

๏ เราเปลี่ยนโลกหรือโลกเปลี่ยนแปลงเรา
เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเก่าเปลี่ยนแปลงหลัก
เปลี่ยนเหงาเศร้าซึมเปลี่ยนคึกคัก
เปลี่ยนความแน่นหนักเปลี่ยนบางเบา

 

๏ โลกเปลี่ยนโลกหรือโลกมิได้เปลี่ยน
สรรพสิ่งหมุนเวียนสุขและเศร้า
เมื่อมีเหตุย่อมมีผลให้รับเอา
ผลสุดท้ายเพื่อบรรเทาที่เหตุนั้น

 

๏ เราเปลี่ยนเราหรือเรามิได้เปลี่ยน
โลกและเราหมุนเวียนจริงและฝัน
เราเปลี่ยนโลกโลกเปลี่ยนเราเปลี่ยนตามกัน
เปลี่ยนทั้งหมดครบครันสังสารวัฏ !.

..........................................