๏ มองเห็นอย่างไรที่มองเห็น
ที่อยู่ที่เป็นที่เป็นอยู่
สิ่งที่มองเห็นสายตาดู
ได้รับได้รู้หรือไม่เลย

 

 

๏ ที่เห็นวิกฤติคือวิกฤติ
หนักหนาชีวิตอย่างเปิดเผย
ทุกข์แต่เริ่มต้นจนลงเอย
คุ้นชินชาเฉยเพื่อเฉยชา

 

๏ ที่เห็นปัญหาสารพัน
ทุกคืนทุกวันเป็นปัญหา
เป็นอยู่เป็นไปและเป็นมา
เป็นอนิจจาอนิจจัง

 

๏ ที่เห็นเป็นวิกฤติหรือโอกาส
เพื่อผิดเพื่อพลาดหรือวาดหวัง
เพื่อจะแพ้พ่ายหรือปลุกพลัง
เพื่อล้มทุกทุกครั้งหรือหยัดยืน

 

๏ ที่เห็นเป็นปัญหาหรือทางออก
เห็นแต่ขื่อคาคอกหรือเป็นอื่น
เห็นแต่ทางตันหรือทางฟื้น
ตื่นรู้รู้ตื่นหรือตีบตัน

 

๏ มองเห็นอย่างไรตอบชีวิต
มีโอกาสมีวิกฤติให้เลือกสรร
มีทางออกมีปัญหาสารพัน
มองเห็นอย่างไรนั้นอยู่ที่มอง !.

..........................................